EF » EFnet » Gostovanja » Gost iz prakse pri predmetu Revizija: mag. Jorg Kristijan Petrovič

Gost iz prakse pri predmetu Revizija: mag. Jorg Kristijan Petrovič

21.02.2019

Pri predmetu Revizija, katerega nosilka je prof. dr. Maja Zaman Groff je kot gost iz prakse predaval mag. Jorg Kristijan Petrovič, prvi namestnik predsednika Računskega sodišča Republike Slovenije. Predaval je o pomenu državnega revidiranja ter ob tem pojasnil pomembno vlogo Računskega sodišča kot najvišjega organa kontrole državnih računov, državnega proračuna in celotne javne porabe. Na podlagi bogatih revizijskih izkušenj je s študenti razpravljal o nekaterih najbolj odmevnih in aktualnih revizijah Računskega sodišča, kot so revizija učinkovitosti upravljanja z drago medicinsko opremo, revizija smotrnosti upravljanja s stanovanji v lasti RS, revizija o ravnanju s hrano v osnovnih šolah in revizija pravilnosti poslovanja občin.

V kontekstu slogana Računskega sodišča »Bdimo nad potmi javnega denarja« je predstavil tudi vsebino in pomen revidiranja zaključnega računa državnega proračuna za leto 2017 in revidiranja zadolževanja, načrtovanja in poročanja o javnem dolgu, ob čemer je predstavil dinamiko slovenskega javnega dolga in s študenti razpravljal o vlogi in pomenu fiskalnega sveta.


Publish your comment: