EF » EFnet » Gostovanja » Gostja pri predmetu Stroškovno računovodstvo: mag. Mojca Kunšek

Gostja pri predmetu Stroškovno računovodstvo: mag. Mojca Kunšek

26.02.2019

Pri predmetu Stroškovno računovodstvo v 3. letniku dodiplomskega študija – računovodska smer (UPEŠ in VPŠ), ki ga izvaja mag. Aleksander Igličar, je v torek, 26. februarja 2019, predavala gostja iz prakse mag. Mojca Kunšek, generalna direktorica AJPES-a, Agencije RS za javnopravne evidence in storitve.

V predavanju z naslovom Obračun stroškov dela je predstavila delovno-pravni, knjigovodski in davčni vidik obračuna in izplačila različnih vrst stroškov dela (stroški plač, nadomestila plač, dodatki na plače, povračila stroškov in drugo) pri podjetjih in samostojnih podjetnikih. Vsebina je zelo aktualna in podvržena stalnim spremembam.

Gostja iz prakse mag. Mojca Kunšek je predavanje popestrila z mnogimi praktičnimi podatki, primeri in izračuni. Na začetku predavanja je študentom podala podatek, da je za leto 2017 letna poročila AJPESU predložilo 66.470 gospodarskih družb, od tega 66.102 oziroma 99,4% po Slovenskih računovodskih standardih in 368 oziroma 0,6% po mednarodnih standardih računovodskega poročanja.

Na koncu predavanja je študentom predstavila tudi poslanstvo in delovanje AJPES-a.


Publish your comment: