EF » EFnet » Novice » Fi=Po Finančni pomočnik

Fi=Po Finančni pomočnik

22.03.2019, ,

Obveščamo vas, da je AJPES popolnoma prenovil spletno orodje Fi=Po, ki je za potrebe študijskega procesa na voljo vsem študentom in pedagogom Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. Vsebuje tako podatke o poslovanju slovenskih podjetij, kot tudi dejavnosti, občin, regij ter celotne države. Nudi možnost priprave seznamov po izbranih kriterijih, omogoča dostop do različnih primerjav in predpripravljenih analiz ter hkrati zagotavlja možnost nadaljnje obdelave podatkov po potrebah uporabnika. Več informacij o orodju najdete na portalu AJPES ali v video vodiču.

AJPES kot primarni vir podatkov na svojem portalu objavlja različne podatke in informacije, ki so vsem uporabnikom na voljo brezplačno (za dostop je potrebna le brezplačna registracija). V vseh registrih in storitvah so uporabljeni uradni viri podatkov in upoštevana zakonodaja glede javnosti podatkov. Podatki v bonitetnih storitvah se dnevno osvežujejo in sproti preverjajo pri poročevalcih, zato je uporaba vseh podatkov primerna tudi za študijske procese. Za vse uporabnike portala veljajo splošni pogoji uporabe.

Prosto dostopni podatki iz vseh javnih registrov in objav so sedaj zbrani na enem mestu – v modulu »Splošne informacije« aplikacije Fi=Po, medtem ko je za dostop do preostalih modulov sicer potrebno plačilo. AJPES študentom Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani omogoča brezplačen dostop do celotne aplikacije v Centralni ekonomski knjižnici na računalnikih, ki so namenjeni uporabi posebnih informacijskih virov. Za dostop do aplikacije prosite knjižničarja.


Related news

Publish your comment: