EF » EFnet » Gostovanja » Gost pri predmetu Revizija: mag. Mitja Skitek

Gost pri predmetu Revizija: mag. Mitja Skitek

05.03.2019

Pri predmetu Revizija, katerega nosilka je prof. dr. Maja Zaman Groff, je kot gost iz prakse predaval mag. Mitja Skitek, pooblaščeni revizor, s Slovenskega inštituta za revizijo. V predavanju je po predstavitvi temeljne revizijske zakonodaje in predpisov na ravni EU in Slovenije predstavil pomen etike s poudarkom na neodvisnosti v reviziji. Po predstavitvi razlik med revizijo računovodskih izkazov, drugih poslov dajanja zagotovil in poslov opravljanja dogovorjenih postopkov, se je posvetil predstavitvi Mednarodnih standardov revidiranja. Predstavitev je popestril z nazornimi primeri iz svoje bogate prakse v reviziji, predvsem delovanja na področju nadzora pooblaščenih revizorjev in revizijskih družb.


Publish your comment: