EF » EFnet » Novice » Projekt TRAILs, izobraževanje in usposabljanje učiteljev tujega jezika stroke

Projekt TRAILs, izobraževanje in usposabljanje učiteljev tujega jezika stroke

21.03.2019

Erasmus + projekt TRAILs (2018-2020) je namenjen pripravi izobraževanja in usposabljanja učiteljev tujega jezika stroke (TJS). Izhodišče projekta je dejstvo, da za visokošolske učitelje TJS v evropskem okolju ni na voljo sistematičnega in sistemsko implementiranega usposabljanja. Pri projektu sodeluje osem partnerjev iz osmih držav (Francija, Nemčija, Italija, Velika Britanija, Španija, Poljska, Hrvaška in Slovenija), ki bodo na podlagi rezultatov analize potreb poučevanja TJS in učiteljev TJS  ter primerov dobre prakse opredelili cilje in zasnovali program usposabljanja učiteljev TJS, ki bo pilotno izveden v obliki poletne šole.

Rezultati projekta bodo prispevali k oblikovanju novih programov za usposabljanje učiteljev na evropskih visokošolskih ustanovah. V delovni skupini iz Slovenije pod vodstvom izr. prof. dr. Violete Jurkovič s Fakultete za pomorstvo in promet sodelujejo še lekt. dr. Mateja Dostal z Ekonomske fakultete ter doc. dr. Darja Mertelj in lekt. dr. Saša Podgoršek s Filozofske fakultete.


Publish your comment: