EF » EFnet » Novice » Revija Dynamic Relationships Management Journal sprejeta v mednarodno bazo indeksiranih revij

Revija Dynamic Relationships Management Journal sprejeta v mednarodno bazo indeksiranih revij

20.03.2019

Revija Dynamic Relationships Management Journal, ki jo izdaja Društvo Slovenska akademija za management, je bila s septembrom 2018 sprejeta v mednarodno bazo indeksiranih revij Scopus. Za indeksirane se bodo šteli že vsi članki, objavljeni v obeh številkah leta 2018.

Glavni in odgovorni urednik revije je Matej Černe, v uredniškem odboru sodelujejo še kolegi iz Ekonomske fakultete Darija Aleksić, Adrijana Rejc Buhovac in Rudi Rozman. Izdajatelj Društvo SAM ima sicer sedež na Ekonomski fakulteti, vodijo in usmerjajo ga člani fakultete, kot so predsednik Tomaž Čater, članica izvršilnega odbora Darja Peljhan in član nadzornega odbora Borut Rusjan. Uredniški odbor glavne razloge za ta pomemben uspeh pripisuje mednarodni zasedbi uredniškega odbora revije, mednarodni obarvanosti avtorstva člankov, objavljenih v reviji ter vsebinsko nišni intematsko jasni usmerjenosti revije.


Publish your comment: