EF » EFnet » Novice » Ekonomska fakulteta gostila predstavnike 25 univerz iz 18 držav celega sveta in 22 partnerskih institucij

Ekonomska fakulteta gostila predstavnike 25 univerz iz 18 držav celega sveta in 22 partnerskih institucij

15.04.2019

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani je med 8. in 12. aprilom 2019 zaradi izjemnega povpraševanja po izkušnjah naše fakultete na področju internacionalizacije organizirala mednarodni izobraževalni teden Erasmus+ Staff Week – usposabljanje zaposlenih s partnerskih univerz. Izobraževanja so se udeležili predstavniki 25 univerz iz 18 držav celega sveta in 22 partnerskih institucij. Mednarodni izobraževalni teden obenem ponuja priložnost za izmenjavo znanj, dobrih praks in druženja. Program, s poudarkom na kakovosti delovanja Ekonomske fakultete, je vseboval predstavitve in delavnice na področju mednarodne mobilnosti študentov, profesorjev in strokovnih sodelavcev fakultete ter drugih vidikov internacionalizacije, kamor sodijo tudi programi mednarodnih poletnih šol.

V okviru mednarodnega tedna smo obravnavali teme programa Erasmus+, raziskovalno delo EF UL, internacionalizacijo in poletne šole. Intenzivni program je potekal v medkulturnih skupinah, s poudarkom na skupinskem delu in primerih iz prakse. Pomembni cilji usposabljanja pa so bili poleg izobraževanja tudi pridobivanje novih delovnih izkušenj, izboljšano meduniverzitetno sodelovanje in medkulturno ozaveščanje. Udeleženci so prišli iz Avstralije, Belorusije, Češke, Francije, Hrvaške, Indije, Kazahstana, Južne Koreje, Lihtenštajna, Litve, Nizozemske, Peruja, Poljske, Portugalske, Rusije, Švice, Turčije in Združenega kraljestva. Program je bil sofinanciran iz Erasmus+.

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani je na področju internacionalizacije vodilna izobraževalna institucija, tako znotraj Univerze v Ljubljani, kjer realizira kar tretjino vseh mednarodnih izmenjav univerze, kot tudi v okviru Slovenije. S krepitvijo internacionalizacije, kamor spada tudi mobilnost, utrjujemo naše mednarodne povezave in razsežnosti. Z aktivno vlogo pri tovrstnih programih, ki jih podpira tudi EU, Ekonomska fakulteta pomembno prispeva k utrjevanju in poglabljanju meduniverzitetnega sodelovanja.

Za organizacijo celotnega programa smo pridobili EU sredstva.


Image gallery:

Publish your comment: