EF » EFnet » Novice » Ekonomska fakulteta spremenila svoj naziv v angleškem jeziku

Ekonomska fakulteta spremenila svoj naziv v angleškem jeziku

02.04.2019

Državni zbor Republike Slovenije je dne 31. januarja 2019 sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani, ki je stopil v veljavo 22. februarja 2019. Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS dne 7. februarja 2019.

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani kot mednarodno priznana fakulteta na področju ekonomskih in poslovnih ved uveljavlja nov naziv z namenom poudarjanja uravnoteženosti našega izobraževanja na področju ekonomije in poslovnih ved.

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani se v svojem širšem vplivnem območju odlikuje po razvoju in poučevanju ekonomskih in poslovnih vsebin. Novo ime odraža dejstvo, da pomemben del programov in raziskav izvajamo tudi na področju poslovnih ved. Z novim angleškim nazivom zagotavljamo boljšo razumljivost dejavnosti in vpliva fakultete v mednarodnem okolju, kjer smo prepoznani kot vplivna šola z najpomembnejšimi mednarodnimi akreditacijami na področju poslovnega izobraževanja: EQUIS, AACSB in AMBA.

Vse našteto združujemo v novem imenu fakultete. Do sedaj uveljavljeno ime “University of Ljubljana, Faculty of Economics” smo zamenjali z ”University of Ljubljana, School of Economics and Business“. Skrajšana oblika novega naziva ima kratico SEB LU.

Novo ime in kratico uveljavljamo v vseh mednarodno usmerjenih komunikacijah, vključno na spletnih straneh, v dokumentaciji, gradivih, korespondenci in drugem ustreznem gradivu. Sprememba imena v že obstoječih sporazumih ter drugih dokumentih, ki se nanašajo na pretekle dogodke, ni potrebna.

Vljudno vas prosimo za dosledno spoštovanje navedenih usmeritev v vaši komunikaciji.


Publish your comment: