EF » EFnet » Gostovanja » Pri predmetu Stroškovno računovodstvo predavala direktorica računovodskega podjetja Infinia

Pri predmetu Stroškovno računovodstvo predavala direktorica računovodskega podjetja Infinia

17.04.2019

Pri predmetu Stroškovno računovodstvo v 3. letniku dodiplomskega študija – računovodska smer (UPEŠ in VPŠ), ki ga izvaja mag. Aleksander Igličar, je v torek, 16. aprila 2019, predavala gostja iz prakse Ana Pogačnik, direktorica računovodskega podjetja Infinia.

V predavanju z naslovom Spremljanje stroškov v proizvodnem podjetju Iskra Mehanizmi je predstavila spremljanje neposrednih in posrednih stroškov proizvodov v izbranem proizvodnem podjetju, kjer računovodski servis Infinia izvaja celotno računovodsko spremljanje poslovanja. Spremljanje neposrednih stroškov materiala, dela in storitev z vidika proizvodov ter posrednih proizvajalnih in neproizvajalnih stroškov je predstavila tako s knjigovodskega vidika, kot tudi z vidika poslovodskega načrtovanja in obvladovanja (kontrolinga) stroškov.  Osrednji informacijski sistem v podjetju je SAP.

Podjetje Iskra Mehanizmi iz Lipnice pri Kropi je razvojni dobavitelj posameznih proizvodov za Philips, posameznih sestavnih delov za avtomobilsko industrijo in drugih elektro-mehanskih proizvodov.  Prihodki od prodaje so leta 2018 znašali 88 mio EUR, zaposlujejo pa okrog 700 ljudi.


Image gallery:

Publish your comment: