EF » EFnet » Novice » Prejeli certifikat za športnikom prijazno izobraževanje ter sodelovali na nacionalnem posvetu o dvojni karieri športnikov

Prejeli certifikat za športnikom prijazno izobraževanje ter sodelovali na nacionalnem posvetu o dvojni karieri športnikov

26.04.2019

V sredo, 24. aprila 2019, so v prostorih ministrstva gostili prvi nacionalni posvet o dvojni karieri športnikov. Organizirali so ga v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije – Združenje športnih zvez in Fakulteto za organizacijske vede Kranj Univerze v Mariboru. Glavni poudarek posveta je bilo vprašanje dvojne športnikove kariere.

Posveta so se udeležili športniki, predstavniki športnih zvez, predstavniki izobraževalnih institucij in ostali zainteresirani, ki so posredno ali neposredno vključeni v izvajanje programov in projektov na področju dvojne športnikove kariere. Udeležence posveta je nagovoril tudi minister dr. Jernej Pikalo in dejal, da se športniki ne bi smeli znajti v situaciji, ko bi morali izbirati med izobraževanjem in vrhunskim športom, uspeh njihove dvojne kariere pa ne sme biti odvisen od dobre volje ljudi na ključnih položajih organizacij in zavodov, zato je nujen sistematičen pristop, ki temelji na trajni finančni in zakonski ureditvi.

Dvojna kariera športnika je pomemben segment Zakona o športu, saj jim med drugim športnikom omogoča dvojno kariero s povračilom stroškov za pridobitev izobrazbe in socialno varnost s pravico do izjemne pokojnine. Vsem nekdanjim vrhunskim športnikom, ki si bodo pridobili osnovno strokovno usposobljenost omogoča opravljanje strokovnega dela v športu z vsemi kompetencami v svoji športni panogi. Prinaša pa pravice tudi za aktivne športnike, ki so upravičeni do prilagoditve šolskih in študijskih obveznosti. V razpravi je bilo večkrat poudarjeno, da velik finančni delež pri dodanih programih nosijo starši in izrazili so potrebo po večji finančni pomoči države. Govorniki iz izobraževanja pogrešajo tudi večjo udeležbo panožnih zvez.

Izziv predstavljajo predvsem fakultete, saj je največji osip športnikov v prehodu iz srednjih šol na univerze, kjer večinoma ni koordinatorjev, izobraževalni sistem je povsem drugačen od srednje stopnje. Obenem se ocenjuje, da je tedaj posameznik že odrasla oseba, pozablja pa se na reševanje posebnih potreb vrhunskih športnikov pri vzpostavitvi druge kariere. Eden od ukrepov je certificiranje športnikom prijaznega izobraževanja. Ta sistem v Evropi še ni vzpostavljen, je pa že zelo razvit v Sloveniji. Certifikate za športnikom prijazno izobraževanje so včeraj prejeli Gimnazija Franceta Prešerna Kranj, II. gimnazija Maribor, I. gimnazij Celje, ŠC PET Ljubljana, Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica, kjer se je sistem s pilotskim projektom začel, ter Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor. Med fakultetami so certifikat prejele Univerza v Mariboru z 14 svojimi fakultetami, posebej še njeni fakulteti za logistiko in za organizacijske vede, iz ljubljanske univerze pa ekonomska fakulteta, fakulteta za družbene vede, za gradbeništvo in geodezijo, pravna, filozofska in zdravstvena ter za šport, upravo, logistiko in elektrotehniko.

Vir: MIZS

Foto: Aleš Fevžer


Image gallery:

Publish your comment: