EF » EFnet » Novice » Razvojno pedagoška in raziskovalna konferenca Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani

Razvojno pedagoška in raziskovalna konferenca Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani

16.04.2019

Poučevanje v okolju Canvas je bila rdeča nit letošnje Razvojno pedagoške in raziskovalne konference Ekonomske fakultete, ki je potekala v petek, 12. aprila 2019. Prvi del konference je bil namenjen pregledu poročil z različnih področji delovanja fakultete, osrednji del pa razvoju ter transformaciji učenja in poučevanja na EF ter izzivom kombiniranega učenja z vidika digitalizacije in uvajanja Canvasa. V tem obdobju prehajamo na delo v okolju Canvas, ki pomeni korenit kakovostni preskok v zagotavljanju tehnološkega podpornega okolja v skladu s potrebami sodobnega izobraževanja, kar zahteva sodelovanje celotnega kolektiva.

Gost pedagoške konference, Keith Pod, direktor EOSSC EFMD Global Network, je spregovoril o on-line certificiranju. Poudaril je, da transformacija učenja in poučevanja zajema vidike, ki zadevajo tri področja: pedagoge oziroma poučevanje, študente oziroma učenje, nove kombinirane metode poučevanja v kombinaciji s tehnološko platformo, v našem primeru Canvas. Predstavil je izzive in dobre prakse.

V okviru razvojne konference smo podelili pedagoške nagrade za delo na Canvasu in kombinirano učenje. V zaključnem delu konference pa so bili predstavljeni predlogi za letno novelacijo strategije Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani za obdobje 2016 – 2020.

Podeljena so bila pedagoška priznanja in nagrade EF 2019 pedagogom za dosežke na področju transformacije pučevanja in učenja.

Prejemniki pedagoške nagrade Ekonomske fakultete:

 • prof. dr. Mojca Marc in prof. dr. Darja Peljhan za prvi online predmet Uvod v poslovanje – diferencialni izpit 2018/19
 • prof. dr. Maks Tajnikar za video serijo za predmet Mikroekonomija 2 2018/2019 v okviru natečaja Priprava online gradiv
 • prof. dr. Marko Pahor za uvajanje kombiniranega učenja pri predmetu Metode in tehnike raziskovalnega dela 2018/19
 • prof. dr. Tomaž Turk za uvajanje Canvasa na EF 2018/19
 • prof. dr. Petra Došenović Bonča za uvajanje kombiniranega učenja pri predmetu Zdravstvo in zdravstveni sistemi 2018/19 v okviru projekta Digitalna univerza
 • prof. dr. Judita Peterlin za digitalizacijo predmeta Management v okviru projekta Digitalna univerza v letu 2018/19
 • prof. dr. Ljubica Knežević Cvelbar za prvi Canvas predmet Tourism marketing 2017/18 v okviru natečaja Priprava online gradiv
 • prof. dr. Barbara Mörec za postavitev masovnega predmeta v okolje Canvas za predmet Računovodske informacije za odločanje 2018/19
 • asist. dr. Aleš Pustovrh in prof. dr. Marko Jaklič za prvi e-učbenik v mobilni aplikaciji pri predmetu Poslovno okolje podjetja 2017/18 v okviru natečaja Priprava online gradiv 2017

Priznanja za prehod na Canvas tehnološko okolje in kombinirano učenje pa so prejeli:

Katedra za denar in finance

 • prof. dr. Aleš Berk Skok
 • prof. dr. Igor Lončarski
 • prof. dr. Igor Masten
 • prof. dr. Aljoša Valentinčič

Katedra za ekonomijo

 • asist. mag. Miha Bratec
 • prof. dr. Petra Došenović Bonča
 • prof. dr. William Gartner
 • prof. dr. Marko Jaklič
 • prof. dr. Ljubica Knežević Cvelbar
 • doc. dr. Kir Kuščer
 • prof. dr. Tanja Mihalič
 • prof. dr. Nina Ponikvar
 • asist. dr. Aleš Pustovrh
 • prof. dr. Tjaša Redek
 • prof. dr. Matej Švigelj
 • prof. dr. Maks Tajnikar

Katedra za management in organizacijo

 • doc. dr. Darija Aleksić
 • prof. dr. Vlado Dimovski
 • prof. dr. Mojca Marc
 • prof. dr. Katarina Katja Mihelič
 • prof. dr. Aleša Saša Sitar
 • prof. dr. Metka Tekavčič
 • prof. dr. Matej Černe
 • prof. dr. Darja Peljhan
 • doc. dr. Judita Peterlin

Katedra za matematiko, statistiko in operacijske raziskave

 • prof. dr. Lilijana Ferbar Tratar
 • prof. dr. Damjana Kokol Bukovšek
 • prof. dr. Marko Pahor
 • prof. dr. Irena Ograjenšek
 • asist. dr. Aleš Toman

Katedra za mednarodno ekonomijo in poslovanje

 • doc. dr. Tamara Pavasovič Trošt

Katedra za podjetništvo

 • prof. dr. Boštjan Antončič
 • prof. dr. Mateja Drnovšek
 • doc. dr. Patricia Kotnik
 • asist. Mojca Svetek
 • prof. dr. Anja Svetina Nabergoj

Katedra za poslovno informatiko in logistiko

 • prof. dr. Miro Gradišar
 • prof. dr. Aleš Groznik
 • prof. dr. Jurij Jaklič
 • prof. dr. Aleš Popovič
 • prof. dr. Peter Trkman
 • prof. dr. Tomaž Turk

Katedra za računovodstvo in revizijo

 • prof. dr. Simon Čadež
 • prof. dr. Barbara Mörec
 • asist. Tamara Pustoslemšek

Katedra za trženje

 • prof. dr. Tanja Dmitrović
 • prof. dr. Vesna Žabkar
 • asist. Urša Švegl

Čestitke vsem odličnim pedagogom!


Publish your comment: