EF » EFnet » Novice » Izšel je nov učbenik – Osnove računovodskih izkazov za pravnike

Izšel je nov učbenik – Osnove računovodskih izkazov za pravnike

17.06.2019

Na Pravni fakulteti v LJ je izšel učbenik Osnove računovodskih izkazov za pravnike avtorjev mag. Aleksander Igličar, dr. Marko Hočevar in dr. Maja Zaman Groff. Učbenik, ki je namenjen kot študijsko gradivo pri predmetu Finance, katerega nosilec je dr. Marko Simoneti in pravnikom v poslovni praksi,  sta recenzirala dr. Simon Čadež in mag. Branko Mayr.

 

Računovodstvo je jezik poslovanja, ki različnim interesnim skupinam omogoča razumevanje poslovanja podjetij, tako njihovega premoženjskega in finančnega položaja kot tudi gospodarske in finančne uspešnosti njihovega poslovanja. Če računovodstva ne razumemo, bistveno težje spremljamo poslovanje podjetja. V knjigi Osnove računovodskih izkazov za pravnike so predstavljene osnove temeljnih računovodskih izkazov – bilance stanja, izkaza poslovnega izida in izkaza denarnih tokov – in gospodarskih kategorij, ki jih prikazujejo. Vsebina je zapisana v jeziku razumljivem pravnikom in pojasnjena s številnimi primeri.

Publish your comment: