EF » EFnet » Novice » Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah

Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah

17.06.2019

V sredo, 13. junija 2019, je bila podpisana pobuda za sodelovanje Slovenije na Mednarodnem tednu ozaveščanja o prevarah, ki bo potekal v mesecu novembru 2019. Med podpisniki so bili Deloitte Slovenija in Ekonomska fakulteta kot pobudnika, Gospodarska zbornica Slovenije, Klub slovenskih podjetnikov, Komisija za preprečevanje korupcije, Računsko sodišče RS, Slovenski državni holding, Fakulteta za varnostne vede UM, Združenje bank Slovenije in Združenje nadzornikov Slovenije.

Skupen cilj vseh podpisnikov je izmenjava najboljših praks ter spodbujanje vodilnih in zaposlenih na poslovnem in javnem področju, študentov in drugih interesnih skupin, da delujejo proaktivno v smeri zmanjšanja učinkov prevar, korupcije in drugih vrst gospodarskega kriminala v našem lokalnem okolju ob upoštevanju pristojnosti, ki jih imajo posamezne institucije. S tem so tudi sodelujoči potrdili svojo namero, da postane ta pobuda vsakoletni dogodek, ki se bo nadaljeval v prihodnosti.

Dekanja prof. dr. Metka Tekavčič je v izjavi za javnost poudarila, da »pošteno poslovanje ni izbira, ampak nujnost. Samo tako lahko družba trajnostno preživi«. Poudarila pa je tudi, da se pri nas pogosto preveč ukvarjamo »z malimi stvarmi«, velike pa se ne znajdejo pod lupo pozornosti. »Naš cilj je ustvariti diplomante, ki razumejo, da so odgovorni kot bodoči voditelji v organizacijah, za katere bodo delali, kot člani družb, na kolektivni ravni, pa tudi kot odgovorni posamezniki«.

Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah je sicer svetovno priznan dogodek, ki strokovnjakom in skupnostim za boj proti prevaram ponuja priložnost, da se združijo in si ogledajo, kako daljnosežne so lahko posledice prevar ter kako skupaj izboljšati naše okolje in povečati ozaveščenost o prevarah. Teden prevar je ustanovilo Združenje preizkušenih preiskovalcev prevar (ACFE) leta 2000 kot dogodek, namenjen širjenju ozaveščenosti o prevarah.

Podpis Skupne izjave organizatorjev ter sodelovanje na Mednarodnem tednu ozaveščanja o prevarah najdete tukaj.


Image gallery:

Publish your comment: