EF » EFnet » Novice » Vabljeni k branju Obrazi konvergence

Vabljeni k branju Obrazi konvergence

03.06.2019

Vabimo vas k branju e-knjige Obrazi konvergence, kjer je objavljen prispevek prof. dr. Dušana Mramorja.

E-knjiga Obrazi konvergence je zbirka kratkih člankov strokovnjakov, ki so pomembno prispevali k procesu zbliževanja držav, katere so se pridružile EU v treh valovih vzhodne širitve. Objavljene članke so prispevali strokovnjaki iz različnih družbenih sfer: podjetja, vlade, bančništva, raziskave, visokega šolstva in civilne družbe. Vsi udeleženi izmenjujejo mnenja o vplivu EU na konvergenčni proces.

E-knjiga je bila sestavljena v okviru skupnega raziskovalnega projekta Dunajskega inštituta za mednarodne ekonomske študije (WIIW) in Generalnega direktorata za ekonomske in finančne zadeve (GD ECFIN) in Evropskega centra za politično strategijo (EPSC).

Knjigo lahko prenesete brezplačno tukaj.


Publish your comment: