EF » EFnet » EF raziskave » Vpliv različnih vrst inovacij, finančnih omejitev in geografske diverzifikacije na rast izvoza majhnih in srednje velikih podjetij

Vpliv različnih vrst inovacij, finančnih omejitev in geografske diverzifikacije na rast izvoza majhnih in srednje velikih podjetij

11.06.2019

Ključne besede:
inovacije,
rast izvoza,
finančne omejitve,
geografska diverzifikacija,
majhna in srednje velika podjetja. 

Avtorji:

  • dr. Mateja Bodlaj, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta;
  • dr. Selma Kadic-Maglajlic, University of Sarajevo, School of Economics and Business;
  • dr. Irena Vida, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta.

Namen članka

Članek prispeva k razumevanju vpliva tehnoloških (izdelčnih) in netehnoloških (organizacijskih in trženjskih) inovacij, finančnih omejitev in geografske diverzifikacije na uspešnost izvoza majhnih in srednje velikih podjetij.

Ciljna javnost

Lastniki in managerji v majhnih in srednje velikih podjetjih.

Kratek povzetek objave

Predmet raziskave

Analiza povezanosti med različnimi vrstami inovacij (organizacijskimi, izdelčnimi in trženjskimi), finančnimi omejitvami, geografsko diverzifikacijo in rastjo izvoza.

Glavne ugotovitve

Raziskava kaže, da je rast izvoza majhnih in srednje velikih podjetij odvisna ne le od tehnoloških inovacij, temveč tudi netehnoloških inovacij. Organizacijske in izdelčne inovacije spodbujajo trženjske inovacije, slednje pa pozitivno vplivajo na rast izvoza, še zlasti, če podjetje izvaža na geografsko različne tuje trge. V razmerah večjih finančnih omejitev je povezava med organizacijskimi in izdelčnimi inovacijami močnejša.

Uporabna vrednost za podjetja

Ugotovitve raziskave potrjujejo pomen različnih vrst inovacij za uspešnost poslovanja na tujih trgih. Majhna in srednje velika podjetja, ki poleg tehnoloških (izdelčnih) inovacij uvajajo tudi netehnološke (organizacijske in trženjske) inovacije, dosegajo večjo rast izvoza. Raziskava tudi kaže, da finančne omejitve nimajo nujno negativnega vpliva na inovacijsko dejavnost podjetja, saj spodbujajo večjo ustvarjalnost in boljšo rabo omejenih virov. Za podjetja, ki želijo povečati izvoz na geografsko različne trge, so še posebej pomembne trženjske inovacije.

Revija objave
Journal of Business Research

Rangiranje
JCR 2017 IF: 2,509; AJG 2018: 3

Celoten članek lahko preberete na tej povezavi ali pogledate video tukaj.


Publish your comment: