EF » EFnet » Novice » Zagovor doktorske disertacije

Zagovor doktorske disertacije

07.06.2019

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani objavlja javni zagovor doktorske disertacije GORDANE LALOVIĆ VOJE z naslovom:

  • Razkritje neotipljivega kapitala kot orodje vplivanja  na obnašanje podjetij (Disclosure of intangibles as a tool for influencing the behaviour of firms),

ki bo 21. junija 2019, ob 10. uri, v doktorski sobi na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17.

Mentor: izr prof. dr. Matjaž Koman in somentorica izr. prof. dr. Darja Peljhan


Publish your comment: