EF » EFnet » Novice » Na Ekonomski Fakulteti prvič poteka poletna šola EIT Digital z naslovom ‘Digital Transformation for Resilient Cities’

Na Ekonomski Fakulteti prvič poteka poletna šola EIT Digital z naslovom ‘Digital Transformation for Resilient Cities’

11.07.2019

Ljubljana, 11. julija 2019; V sodelovanju z Evropskim inštitutom za inovacije in podjetništvo (EIT), neodvisnim telesom EU, Ekonomska Fakulteta prvič letos organizira novo poletno šolo s področja digitalnih tehnologij. Pod naslovom ‘Digital Transformation for Resilient Cities’ se 33 podiplomskih študentov iz več kot 15 držav na Ekonomski Fakulteti izobražuje iz kombinacije tehnoloških in tehničnih znanj in svoje znanje uporablja na reševanju konkretnih izzivov 7 organizacij iz Ljubljane, Kranja in Benetk.

Kako moderne tehnologije vplivajo na informacijske, transportne in varnostne storitve v modernih mestih? Eden od ključnih dejavnikov varnosti mest je njihova odpornost, vključno z odpornostjo pred naravnimi katastrofami, na primer poplavami potresi, požari ali terorističnimi napadi. Z vključitvijo modernih digitalnih tehnoloških rešitev v obstoječe upravljavske pristope bo omogočilo nove oblike koordinirane in decentralizirane komunikacije in koordinacije vseh udeleženih v naravnih katastrofah. Organizacija takšnih podpornih IT struktur je tipičen primer ‘digitalne transformacije’ kjer obstoječe organizacije (podjetja, mesta in mestne občine, civilna zaščita, gasilci, policije, bolnišnice in prebivalci) lahko razvijejo nove načine sodelovanja v procesu uvajanja sprememb. In če običajni poslovni procesi lahko pripeljejo do izboljšanja učinkovitosti v podjetjih lahko ti procesi v primeru naravnih katastrof rešujejo življenja!

V tej poletni šoli se študenti učijo analizirati delovne procese in organizacije ter poskušajo prepoznati priložnosti za uvajanje novih delovnih metod, novih organizacijskih rešitev in novih tehnoloških rešitev v obstoječe organizacije, ki imajo vlogo v primeru naravne katastrofe. Pri tem študenti rešujejo konkretne primere organizacij v Ljubljani in Kranju v okviru scenerija katastrofalnega potresa, ki naj bi prizadel Ljubljano. Kako bi lahko nove digitalne tehnologije preko digitalne transformacije ključnih organizacij pripomogle k zmanjšanju škode v takšnem primeru ? Poleg tega del študentov rešuje tudi podoben izziv za Benetke, ki se soočajo z drugimi naravnimi katastrofami in bistvenim povečanjem stresa zaradi nebrzdane rasti turizma. Vsi študentje so zato tudi za tri dni obiskali Benetke in skupaj s tamkajšnjimi organizacijami in deležniki z uporabo novih metod razvijale možne rešitve tudi zanje.

Ekonomska fakulteta se je z organizacijo te poletne šole pridružila 11 drugim evropskim univerzam, ki v sodelovanju z EIT Digital izvajajo poletne šole iz različnih digitalnih tehnoloških področij ter podjetništva. Vseh 12 partnerskih univerz je med vodilnimi evropskimi institucijami na področju tehničnega ter podjetniškega izobraževanja. Pogosto poleg poletne šole izvajajo tudi dvoletni magistrski program iz tega področja, kar je tudi cilj Univerze v Ljubljani v prihodnosti.

Poletna šola, ki je v celoti financiranja s strani EIT Digital, se bo zaključila v petek 12. julija 2019 s predstavitvijo predlogov rešitev predstavljenih izzivov organizacijam in drugim zainteresiranim deležnikom.

Več informacij o poletnih šolah EIT Digital je na voljo na https://summerschool.eitdigital.eu/.

EIT-Digital_Summer-School-portrait


Image gallery:

Publish your comment: