EF » EFnet » EF raziskave » Od starosti odvisni dejavniki inovativnosti zaposlenih, povezani z oblikovanjem dela

Od starosti odvisni dejavniki inovativnosti zaposlenih, povezani z oblikovanjem dela

14.08.2019

Ključne besede:
inovativnost,
oblikovanje dela,
zahteve dela,
starost,
ustvarjalnost.

Avtorji:

  • dr. Tomislav Hernaus, Ekonomsko-poslovna fakulteta v Zagrebu
  • Matija Marić, Ekonomsko-poslovna fakulteta v Zagrebu
  • dr. Matej Černe, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta

Namen članka

Z integracijo vidika življenjskega cikla na oblikovanje dela in literature o ustvarjalnosti in inovativnosti je namen članka osvetliti moderacijsko vlogo starosti v razmerju med spoznavnimi zahtevami dela in inovativnim vedenjem zaposlenih.

Ciljna javnost

Za managerje in zaposlene v organizacijah, ki ustvarjajo dodano vrednost z inovacijami.

Kratek povzetek objave

Predmet raziskave

Moderacijska vloga starosti v razmerju med spoznavnimi zahtevami dela (kompleksnost dela in potreba dela po inoviranju) in inovativnim vedenjem zaposlenih.

Glavne ugotovitve

Na podlagi večnivojske regresijske analize podatkov 336. dvojic zaposlenih z njihovimi vodji, ki so pripadali 61 oddelkom treh organizacij smo ugotovili, da starost predstavlja pomemben robni pogoj razmerja med spoznavnimi zahtevami dela in inovativnostjo zaposlenih. Ob visoki kompleksnosti dela so bili mlajši zaposleni bolj inovativni od starejših. Po drugi strani pa so starejši zaposleni inovativni ravno toliko kot njihovi mlajši kolegi v primeru, ko v njihovo oblikovanje dela vključimo visoko zahtevo po inoviranju.

Uporabna vrednost za podjetja

Inovativnost zaposlenih lahko spodbujamo na različne načine v smislu spoznavnih zahtev dela, ki so odvisne od starosti zaposlenih.

Revija objave

Journal of Managerial Psychology

Rangiranje

JCR IF= 1.415; AJG2018: 3

Celoten članek lahko preberete na tej povezavi.


Publish your comment: