EF » EFnet » EF raziskave » Razumevanje skrivanja znanja v organizacijah

Razumevanje skrivanja znanja v organizacijah

14.08.2019

Ključne besede
Skrivanje znanja v organizacijah

Avtorji:

  • dr. Catherine Connelly, McMaster University
  • dr. Matej Černe, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
  • dr. Anders Dysvik, BI Norwegian Business School
  • dr. Miha Škerlavaj, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta in BI Norwegian Business School.

Namen članka

V uvodnem članku posebne izdaje, ki je namenjena povečanju razumevanja skrivanja znanja v organizacijah, postavljamo kontekst glede tega, kako naj bi ta konstrukt raziskovali. Opisujemo pet člankov, ki sestavljajo posebno izdajo ter povzemamo glavne skupne tematike ter različnosti v tej zbirki. Naš uvodni članek se zaključuje s predlogi za nadaljnje raziskovanje skrivanja znanja v organizacijah.

Ciljna javnost

Za managerje in zaposlene v organizacijah, ki dodano vrednost ustvarjajo z znanjem.

Kratek povzetek objave

Predmet raziskave

Kontekst, ključni pojmi, teorije in način raziskovanja področja skrivanja znanja v organizacijah.

Glavne ugotovitve

Uvodni članek v posebno izdajo ene vodilnih znanstvenih revij Journal of Organizational Behavior ponuja pregled najnovejših spoznanj s področja skrivanja znanja v organizacijah. Gre tudi za zbir petih inovativnih člankov, ki naslavljajo ključna vprašanja skrivanja znanja in širijo nomološko mrežo dejavnikov vpliva, posledic in kontekstualnih faktorjev skrivanja znanja.

Uporabna vrednost za podjetja

Čeprav stalne tehnološke in organizacijske inovacije v omogočajo vedno boljše deljenje znanja med sodelavci, skrivanje znanja še vedno ostaja pereč izziv v sodobnih organizacijah. Članki, vključeni v to posebno izdajo, pomembno prispevajo k poglobitvi našega razumevanja glede dejavnikov skrivanja znanja in kaj ta pojav pomeni za zaposlene, ki ga doživljajo.

Revija objave

Journal of Organizational Behavior

Rangiranje

JCR IF= 5.0; AJG2018: 4

Celoten članek lahko preberete na tej povezavi.


Publish your comment: