EF » EFnet » Novice » Javni zagovori doktorskih disertacij

Javni zagovori doktorskih disertacij

19.09.2019

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani objavlja javni zagovor doktorske disertacije DEJANA RAVŠLJA z naslovom Državne spodbude za vlaganja v raziskave in razvoj ter vpliv na uspešnost podjetij  (Public support for research and development investment and the impact on corporate performance), ki bo v torek, 24. septembra 2019 ob 17. uri, v doktorski sobi, na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17.

Mentor: izr. prof. dr. Aleksander Aristovnik
Somentorica: prof. dr. Sergeja Slapničar

 

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani objavlja javni zagovor doktorske disertacije RENATE VALENTINE ADLEŠIČ z naslovom Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja podjetnikov: teoretična in empirična preverba  (Work-life balance of entrepreneurs: theoretical and empirical investigation), ki bo v četrtek, 26. septembra 2019 ob 16.30 uri, v doktorski sobi, na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17.

Mentorica: izr. Prof. dr. Anja Svetina Nabergoj

 

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani objavlja javni zagovor doktorske disertacije VALENTINE BOŽIČ z naslovom Dejavniki uspešnosti podjetij: empirična raziskava na primeru slovenske in hrvaške hotelske dejavnosti  (Determinants of Firm’s Performance: Empirical Evidence from Slovenian and Croatian Hotel Industry ), ki bo v petek, 27. septembra 2019 ob 15. uri v doktorski sobi na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17.

Mentorica: izr. Prof. dr. Ljubica Knežević Cvelbar


Publish your comment: