EF » EFnet » Novice » Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020 (ŠIPK)

Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020 (ŠIPK)

24.10.2019

V okviru sheme ŠIPK je skupina študentov z Biotehniške fakultete, Ekonomske fakultete, Filozofske fakultete in Fakultete za družbene vede pod vodstvom mentoric doc. dr. Naje Marat in prof. dr. Irene Ograjenšek v obdobju od marca do julija 2019 za Turizem Ljubljana izvedla projekt V-KULTUR – Vrednotenje ponudbe kulturnega turizma v Ljubljani.

Projekt, ki prispeva k uresničevanju strategije, kot je opredeljena v dokumentu »Strateške smernice kulturnega turizma v Ljubljani za obdobje 2017–2020«, smo zasnovali s ciljem ovrednotenja ponudbe kulturnega turizma v Ljubljani, pri čemer smo posebno pozornost namenili ponudbi za izbrane skupine (mladi, starejši in mlade družine), ki zaradi različnih vzrokov niso pogosti obiskovalci kulturnih znamenitosti in prireditev v Ljubljani.

Opredelili smo kulturni turizem kot vrsto turizma in značilnosti tipičnega kulturnega turista ter pripravili trženjsko analizo ponudbe. Obiskali smo številne kulturne institucije. V intervjujih so njihovi predstavniki prispevali koristne informacije o obstoječi ponudbi, načinih njene promocije in značilnostih tipičnega obiskovalca. Prebivalci Ljubljane in okoliških občin pa so nam v anketi zaupali, kje in kako pogosto se kulturno udejstvujejo in posledično, kakšen tip kulturnega obiskovalca so, kaj pričakujejo od kulturne ponudbe ter kakšne predloge za njeno izboljšanje imajo. Po mnenju o kakovosti obstoječe kulturne ponudbe v Ljubljani smo povprašali tudi domače in tuje obiskovalce izbranih ljubljanskih muzejev in galerij.

V okviru sklepne projektne aktivnosti smo pripravili predloge izboljšav kulturne ponudbe v Ljubljani ter tri brošure za ciljno promocijo kulturne ponudbe med mladimi, starejšimi in mladimi družinami. Zaključno predstavitev raziskovalnih spoznanj smo za vse deležnike v ljubljanski Mestni hiši izvedli v četrtek, 17. oktobra 2019.


Image gallery:

Publish your comment: