EF » EFnet » Novice » Svetovni dan učiteljev

Svetovni dan učiteljev

04.10.2019

Na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani smo obeležili svetovni dan učiteljev. Ta dan je za vse, ki prispevamo in soustvarjamo prihodnost fakultete odlična priložnost, da pokažemo na neprecenljivo vrednost pedagoškega poklica ter izkažemo spoštovanje zahtevnemu in odgovornemu delu zaposlenih v vzgoji in izobraževanju.

5. oktobra 1966 sta Mednarodna organizacija dela (ILO) in Unesco podpisala v Parizu Priporočila o položaju učiteljev, ki veljajo še danes. V spomin na ta dogodek je Unesco na Mednarodni konferenci o izobraževanju leta 1993 v Ženevi razglasil 5. oktober za svetovni dan učiteljev. Praznujejo ga v nekaj več kot sto državah.

Geslo letošnjega svetovnega dneva učiteljev je »Za več mladih učiteljic in učiteljev – za prihodnost poklica!« daje priložnost za poglobljen in nujen razmislek o prihodnosti pedagoškega poklica, saj trendi na globalni ravni kažejo, da se zanj odloča vse manj mladih.

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je bilo v študijskem letu 2018/19 v Sloveniji v terciarno izobraževanje vpisanih 75.991 študentk in študentov, od teh je bilo 7.215 ali skoraj 10 % vpisanih v program Izobraževanje učiteljev. V letu 2019/2020 je vpisanih 911 predstavnikov moškega spola in 6304 predstavnic ženskega spola.

V šolskem letu 2017/18  so bili zaposleni v predšolski vzgoji v 97 % ženske, v osnovnošolskem izobraževanju je bil ta odstotek za deset odstotnih točk nižji, bilo jih je 87 %, na srednješolski ravni izobraževanja se je ta delež znižal na 68 %, na terciarni ravni pa  se  je številčno razmerje med spoloma obrnilo: moških je bilo 55,5 %, žensk 44,5 %.

Povprečen profil osebe, ki poučuje na terciarni ravni izobraževanja je redni profesor moškega spola. Podatki, ki so na voljo za leto 2017/18, kažejo, da je bilo na terciarni ravni izobraževanja zaposlenih 2.619 visokošolskih učiteljev, od tega je bilo 35,5 % rednih profesorjev, 27,3 % izrednih profesorjev, 26,9 % docentov, 6,3 % predavateljev in 4 % lektorjev.

Predstavnic ženskega spola je bilo v letu 2017/ 2018 na terciarni ravni zaposlenih skupaj 2.235 visokošolskih učiteljic, od tega 283 rednih profesoric, 270 izrednih profesoric, 400 docentk, 92 predavateljic in 94 lektoric.

 


Image gallery:

Publish your comment: