EF » EFnet » Novice » Tekmovanje za najboljši video študentov v okviru Mednarodnega tedna ozaveščanja o prevarah

Tekmovanje za najboljši video študentov v okviru Mednarodnega tedna ozaveščanja o prevarah

10.10.2019

ACFE (Svetovno Združenje preizkušenih preiskovalcev prevar) je pred 19 leti prvič organiziral Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah, da bi se proaktivno boril proti prevaram in pomagal zaščititi podjetja in gospodarstvo pred tem naraščajočim problemom.

V letu 2019 bo Teden v Sloveniji tokrat slovesno obeležen s častnim sponzorstvom predsednika države, g. Boruta Pahorja, in številnimi uglednimi partnerji, posamezniki in z univerzami. Naša fakulteta je bila ena izmed pobudnic za sodelovanje Slovenije na Mednarodnem tednu ozaveščanja o prevarah, ki bo potekal od 18. do 22. novembra.

Posebno pozornost bomo namenili vam, študentom, ko bomo v sodelovanju z vami že v začetku Tedna, 18.novembra med 17.00 in 19.30 uro v Lila dvorani, namenili dogodek na temo ‘Sledi denarju’ (Follow the money), sodelujete pa lahko tudi na tekmovanju za najboljši video na temo korupcije (glej spodaj) in pri izpolnjevanju ankete o prevarah in korupciji v slovenski družbi.

Sodelujte in pomagajte nam premakniti meje v boju zoper prevare in korupcijo v slovenski družbi!

Pravila tekmovanja za najboljši video

Tekmovanje za najboljši video – 2-minutni video za dvig ozaveščenosti o prevarah

 • Vse prijave morajo vsebovati video v digitalni obliki.
 • Sodelujete lahko v skupinah ali pa se prijavite posamično.
 • Velikost skupine je omejena na največ 5 oseb. 
 • Dolžina videa naj ne presega 2 minut.
 • Vsi videi se morajo pričeti s 5-sekundnim celostranskim naslovom ‘Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah’, ki naj vsebuje naslednje informacije:
  • glavno temo videa–izbirate lahko med katerokoli temo, povezano s korupcijo
  • naziv fakultete
  • imena vseh študentov, ki so sodelovali pri videu.
 • Vsak video mora imeti glavnega producenta, ki je hkrati tudi kontaktna oseba.
 • Priznanja in nagrade se podelijo glavnemu producentu in vsem, ki bodo v prijavi navedeni kot so-producenti.
 • Za prijavo morate poslati mail (zadeva: TEKMOVANJE ZA NAJBOLJŠI VIDEO) na simaric@deloittece.com z naslednjimi podatki:
  • ime in priimek glavnega producenta/ kontaktne osebe
  • imena in priimki vseh sodelujočih pri videu
  • naslov videa.
 • Prijavnine ni.
 • Videe morate poslati preko WeTransfer-ja na mail simaric@deloittece.com, od 7. oktobra dalje.
 • Rok za oddajo prijavljenih videov je 4. november ob 17. uri.
 • Neodvisna profesionalna žirija, sestavljena iz univerzitetnih profesorjev, medijskih predstavnikov in partnerjev, bo izbrala 3 najboljše videe, ki bodo predstavljeni na Osrednji konferenci, kjer se bo tudi glasovalo in izbralo zmagovalca.
 • Pomoč profesionalcev ni dovoljena.
 • Kakršnokoli plagiatorstvo bo sankcionirano z diskvalifikacijo.
 • Vsi finalisti morajo podpisati dovoljenje za objavo v medijih (za vse, ki se pojavijo v videu).

Vsebina mora biti v skladu z lokalnimi in državnimi zakoni, ki pa ne sme: 

(1)  promovirati nelegalnega početja; 

(2)  podpirati rasnega, verskega, spolnega ali drugega predsodka;

(3)  prikazovati spolnega ali nasilnega izkoriščanja;

(4)  kršiti zakonsko uveljavljenih pravic;

(5)  posegati v zasebnost katerekoli osebe.

Vsi prijavljeni videi morajo biti posneti v slovenskem jeziku.

 • Študentje obdržite vsaj eno kopijo svojega videa. Neodvisna profesionalna žirija ne odgovarja za izgubljene, poškodovane ali nepravilno naložene videe.
 • Lastništvo intelektualnih pravic ostane v lasti študentov.
 • Neodvisna profesionalna žirija si pridržuje pravico do razmnoževanja, distribucije in predvajanja videa v namene oglaševanja, publicitete in v promocijske namene na svoji spletni strani, na konferenci ali kateremkoli drugem dogodku.
 • Prijavljeni/študentje se zavežete k upoštevanju uradnih pravil tekmovanja in odločitev žirije.

Nagrade

Nagrajeni video (študent ali skupina študentov – največ 5 oseb) prejme naslednje nagrade:

 • Pripravništvo v podjetju Deloitte
 • Možnost zaposlitve v podjetju Deloitte
 • Objava zmagovalnega videa na vseh komunikacijskih kanalih podjetja Deloitte
 • Brezplačna kotizacija za Forum, največji podjetniški dogodek Kluba slovenskih podjetnikov, ki bo potekal v februarju 2020
 • Objava zmagovalnega videa na vseh komunikacijskih kanalih Kluba slovenskih podjetnikov
 • Brezplačna udeležba na izobraževalnem programu Združenja bank Slovenije s področja PPDTF ali skladnosti v okviru izobraževalnih programov IC
 • Udeležba na tridnevnem intenzivnem Izobraževanju za nadzornike Združenja nadzornikov Slovenije. Program ima kvalifikacijo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za pridobitev »Potrdila o usposabljanju za člana nadzornega sveta in upravnega odbora v gospodarskih družbah v državni lasti«. To izobraževanje (oz. teme) je osnovna podlaga za strokovno in uspešno delovanje v NS in UO in ima poleg domače kvalifikacije (MGRT) tudi evropsko akreditacijo.

 

Za več informacij kontaktirajte:

dr. Sandra Damijan (sandra.damijan@ef.uni-lj.si)Nejc Jarm (jarm.nejc@gmail.com)


Publish your comment: