EF » EFnet » Novice » Erasmus+ 2020 – priložnosti za sofinanciranje projektov

Erasmus+ 2020 – priložnosti za sofinanciranje projektov

13.11.2019

Evropska komisija je objavila razpis programa Erasmus+ za leto 2020  in Vodnik za prijavitelje. Nacionalna agencija CMEPIUS bo v zvezi z Razpisom 2020 organizirala različne informativne dogodke. Na EF je kontaktna oseba za EU projekte Erasmus+ Služba za mednarodno sodelovanje, mag. Mojca Maher Pirc.

Roki za oddajo projektnih prijav

Ključni ukrep 1

  • Individualna mobilnost v EU in izven EU – 5. februar 2020
  • Skupni magistrski študij Erasmus Mundus – 13. februar 2020

 Ključni ukrep 2

  • Strateška partnerstva – 24. marec 2020
  • Koalicije znanja, koalicije sektorskih spretnosti – 26. februar 2020
  • Krepitev zmogljivosti na področju visokošolskega izobraževanja – 5. februar 2020

Jean Monnet

  • Katedre, moduli, centri odličnosti, podpora institucijam in združenjem, mreže, projekti – 20. februar 2020

Publish your comment: