EF » EFnet » Novice » Prvo srečanje Mlade sekcije Statističnega društva Slovenije

Prvo srečanje Mlade sekcije Statističnega društva Slovenije

15.11.2019

Mlada sekcija Statističnega društva Slovenije je bila ustanovljena na predlog snovalcev bloga Udomačena statistika na skupščini Statističnega društva Slovenije (SdS) v marcu 2019. Pri delu sekcije sodelujejo tudi podiplomski študentje Ekonomske fakultete in njeni sodelavci.

Sekcija bo s formalnim delovanjem pričela v jeseni 2019. Aktivnosti sekcije zajemajo:

  • Prirejanje statističnih dogodkov: serija statističnih seminarjev, ki bodo potekali redno, dvomesečno v eno ali dvournih srečanjih; redna mesečna srečanja sekcije; organizacija raznolikega programa dogodkov na letni konferenci Applied Statistics;
  • Blog in spletni mediji: redno objavljanje članov sekcije na blogu Udomačene statistike; moderiranje Facebook skupine Udomačeni statistiki (skupina); urejanje Facebook in Twitter profila Udomačena statistika; aktivnosti v drugih medijih;
  • Mednarodno povezovanje s sorodnimi sekcijami: aktivno sodelovanje v pobudi Young Statisticians Europe (YSE); projekt mednarodnega bloga; trajnejše sodelovanje s sorodnimi sekcijami v sosednjih državah;
  • Vključevanje v izobraževanje na področju statistike: sodelovanje pri projektih, kot so Evropske statistične igre; aktivnosti za študente magistrskih in doktorskih programov statistike in sorodnih.

Vsebinsko sekcija naslavlja področje statistike v najširšem smislu, kar zajema, med drugim, uradno, poslovno in ekonomsko statistiko na eni, pa tudi matematično statistiko in (uporabno in teoretsko) ekonometrijo in modeliranje na drugi strani.

Vljudno vas vabimo na prvi, spoznavni dogodek v torek, 19. 11. 2019, ob 19. uri v Poligonu (Tobačna ulica 5, Ljubljana).

Srečanje bomo pričeli s predavanjem red. prof. dr. Katarine Košmelj (Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani) o načrtovanju eksperimentov, v okviru katerega bomo reproducirali znani Fisherjev eksperiment z okušanjem čaja opisan v knjigi The Lady Tasting Tea. Sledilo bo prvo zasedanje sekcije.

Dogodek je brezplačen, prosimo pa, da se nanj prijavite preko obrazca Eventbrite.

Več informacij o dogodku in sekciji najdete tukaj.

Najlepše povabljeni, upamo, da se vidimo v čim večjem številu!


Publish your comment: