EF » EFnet » Novice » 13. srečanje ITR

13. srečanje ITR

18.12.2019

V petek, 13. decembra 2019, je v sejni sobi Senata Ekonomske fakultete, Univerze v Ljubljani potekalo 13. srečanje internih tržnih raziskovalcev, ki ga že od leta 2013 dvakrat letno organizira raziskovalno-svetovalna družba Arhea. Vsako srečanje, kjer se v sproščenem vzdušju družijo raziskovalci iz različnih podjetij, gosti druga organizacija, tokratni gostiteljici pa sta bili prof. dr. Vesna Žabkar in dr. Maja Hosta iz katedre za trženje in raziskovalnega programa »Izzivi vključujočega in trajnostnega razvoja v prevladujoči paradigmi ekonomskih in poslovnih znanosti« (P5-0128) na Ekonomski fakulteti. Izbrana tema srečanja je bila trajnost. Dr. Maja Hosta, sicer tudi stalna zunanja sodelavka Arhee, je predstavila izbrane teme iz svojega doktorskega dela in jih dopolnila z novejšimi spoznanji iz trženjske literature. V drugem delu je prof. dr. Vesna Žabkar vodila razpravo o odprtih vprašanjih s področja trajnosti v podjetjih. V razpravi je sodelovalo preko 25 udeležencev, saj so se raziskovalcem pridružili tudi sodelavci iz drugih služb, ki se v podjetjih ukvarjajo s trajnostno tematiko.

Dr. Maja Hosta je predstavila, da je možno trajnostno vedenje kupcev dosegati na številne različne načine, odvisno od konteksta in specifik vedenja. Porabniki do konkretnih dejanj prehajajo od zaskrbljenosti, oblikovanja namer in šele nato lahko sledijo konkretna vedenja. Pregled literature je pokazal, da raziskovalci razlikujejo med petimi skupinami psiholoških dejavnikov, ki vplivajo na vedenje in vključujejo osebne značilnosti, vplive družbe, racionalnost oz. čustvenost, navade in otipljivost. S poznavanjem teh dejavnikov lahko bolje opazujemo vedenje ter prepoznavamo tudi ovire za spreminjanje vedenja porabnikov. Prav tako dosegajo podjetja trajnost postopoma, od posameznih projektov do vključenosti v vse vidike delovanja, kar predstavlja tri faze trajnostnega razvoja.

V razpravi v drugem delu so udeleženci poudarili, da čeprav lahko o potrebi po trajnostni naravnanosti govorimo pri vseh podjetjih ne glede na velikost in dejavnost, številna podjetja področja trajnosti še ne spremljajo/merijo in so še vedno premalo aktivna na tem področju. Vendar se npr. v dejavnostih, ki bolj obremenjujejo naravno okolje in pri poslovanju s tujino tem vidikom poslovanja ni možno izogniti. Predstavniki iz trgovskih podjetij so ugotavljali, da v slovenskem prostoru s strani kupcev še ni dovolj povpraševanja in da se tudi ponudniki še ne odzivajo ustrezno. Nove generacije potrošnikov, ki prihajajo, vsekakor bolj aktivno spreminjajo poglede in tudi delovanje podjetij.

Srečanje smo zaključili s pogledom v prihodnost in mislijo, da pogosto precenjujemo spremembe, ki se lahko zgodijo v naslednjih dveh letih, ter podcenjujemo tiste, ki se bodo zgodile v desetih. V spremembah, ki se trenutno dogajajo, bi morali aktivno sodelovati tudi sami.


Image gallery:

Publish your comment: