EF » EFnet » Novice » Sprejem za študente tutorje

Sprejem za študente tutorje

10.12.2019

Na Ekonomski fakulteti smo v preteklem študijskem letu izvajali tutorstvo, v katerem je sodelovalo  56 študentov prostovoljcev.

Služba za mednarodno sodelovanje koordinira tutorstvo za mednarodne študente na študijski izmenjavi, CERŠ pa koordinira uvajalno, predmetno in tutorstvo za študente s posebnimi potrebami.

Izvajali smo vrsto aktivnosti, pri katerih so imeli tutorji aktivno in pomembno vlogo, kot npr.:

  • Sprejem tujih študentov na študijski izmenjavi
  • »Postani mednaroden« in »Študij v tujini«
  • Mesečna druženja ob kavi
  • Poletna šola »Take the best from East and West«
  • Sprejem za bruce 1. oktobra (slovenska in angleška izvedba)
  • Informativa na Gospodarskem razstavišču
  • Predmetno tutorstvo za predmete prvega letnika dodiplomskega študija
  • Prilagojena učna pomoč za študente s posebnimi potrebami

Tutorji so skupaj opravili 948 ur prostovoljnega dela. Vodstvo fakultete jih je povabilo na Sprejem za tutorje, ki je bil v četrtek, 21. 11. 2019, ob 15. uri v Sejni sobi Senata na Ekonomski fakulteti.

Prodekanja za študijske zadeve prof. dr. Andreja Cirman se je zbranim lepo zahvalila za njihov trud ter podelila potrdila o tutorskem delu.

Dogodku so se pridružili dekanja prof. dr. Metka Tekavčič, prodekan prof. dr. Miha Škerlavaj in tajnik fakultete mag. Tilen Balon. Ob tej priložnosti je nastala fotografija, ki jo prilagamo.

Služba za mednarodno sodelovanje in CERŠ


Publish your comment: