EF » EFnet » Novice » Ekonomska fakulteta prejela podaljšanje akreditacije s strani uveljavljenega mednarodnega združenja poslovnih šol AACSB

Ekonomska fakulteta prejela podaljšanje akreditacije s strani uveljavljenega mednarodnega združenja poslovnih šol AACSB

31.01.2020

Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani je mednarodno združenje AACSB International (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) ponovno akreditiralo za naslednje petletno obdobje.

Evalvatorji, ugledni profesorji in dekani šol s področja internacionalizacije ter strokovnjaki s področja zagotavljanja kakovosti – prof. dr. Steef van de Velde (Rotterdam School of Management; predsedujoči), prof. dr. Tanuja Singh, St. Mary’s University, Greehey School of Business, in Stephen Tee (Bournemouth University Business School) – so v obdobju od maja do julija lansko leto presojali doseganje standardov kakovosti fakultete.

Akreditacija AACSB temelji na zavezanosti k doseganju visoke kakovosti in nenehnemu napredku v poslovnem izobraževanju. Opredeljujejo jo zahtevni in vseobsegajoči akreditacijski kriteriji s področja strateškega upravljanja šole, delovanja in vpetosti vseh deležnikov, izobraževalnih vsebin in načinov poučevanja, z upoštevanjem visokih standardov raziskovalcev.

Evalvatorji so v svojem poročilu zapisali, da Ekonomska fakulteta predstavlja najboljše šole v regiji z vidika kakovosti in tudi kot nosilka treh najpomembnejših mednarodnih akreditacij (AACSB, EQUIS in AMBA) ter pomembna članica mednarodnih združenj poslovnih šol, kot je na primer združenje ACE. Izpostavili so, da aktivno sodeluje pri nacionalnih naporih za trajnostni razvoj s tem, da s svojo strateško usmeritvijo razvija znanja svojih diplomantov vseh programov, ter prek svojih alumnijev, s povezavami s poslovnim svetom in javnimi institucijami. Ekonomska fakulteta, so zapisali, ima dobro definiran strateški načrt ter znanja in vire, s katerimi svojo strategijo uspešno uresničuje, kar je razvidno tako skozi vpliv na znanstvenoraziskovalnem področju kot tudi na ostalih področjih njenega delovanja.

Učitelji in sodelavci Ekonomske fakultete so aktivni v kar 22 znanstvenih disciplinah po metodologiji AACSB, kar pomeni, da imajo diplomanti fakultete v primerjavi z drugimi diplomanti poslovnih šol izjemno širok nabor znanj, ti pa so sestavni del sodobnih in v prihodnost usmerjenih učnih načrtov, ki ponujajo tudi veliko možnosti izkustvenega učenja.

Ob svojem obisku, ki je potekal dva intenzivna dneva, so se evalvatorji sestali z 90 predstavniki deležnikov fakultete: z vodstvom fakultete, pedagogi, strokovnimi sodelavci, študenti, diplomanti in predstavniki gospodarstva. Uspešno evalvacijsko presojo so zaključili z obiskom vodstva Univerze v Ljubljani.


Publish your comment: