EF » EFnet » Novice » 6. Mednarodna konferenca o managementu in organizaciji – Poziv za oddajo razširjenih povzetkov

6. Mednarodna konferenca o managementu in organizaciji – Poziv za oddajo razširjenih povzetkov

07.02.2020

6. Mednarodna konferenca o managementu in organizaciji: INTEGRATING ORGANIZATIONAL RESEARCH: INDIVIDUAL, TEAM, ORGANIZATIONAL, AND MULTILEVEL PERSPECTIVES, Bled, 11. in 12. junij, 2020

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, skupaj z Društvom slovenska akademija za management in Ekonomsko fakulteto Univerze v Zagrebu, organiziramo šesto mednarodno konferenco o managementu in organizaciji. Tema letošnje konference je »INTEGRATING ORGANIZATIONAL RESEARCH: INDIVIDUAL, TEAM, ORGANIZATIONAL, AND MULTILEVEL PERSPECTIVES«. Na konferenci se bomo dotaknili tem s področja organizacije in managementa, na različnih ravneh preučevanja in sicer na ravni posameznikov, timov in združb. Večina raziskav znotraj različnih disciplin še vedno poteka na posamezni ravni: na ravni posameznikov (organizacijsko vedenje, organizacijska psihologija), na ravni timov (socialna psihologija, management poslovnih procesov, projektni management), na ravni združbe (strateški management, teorija organizacije), vendar pa se zaradi kompleksnosti pojavov v združbah kaže potreba po večnivojskem preučevanju. Vedno več raziskovalec tako v svojih analizah povezuje različne ravni, zlasti na področjih ravnanja z zmožnostmi zaposlenih, vodenja, organizacijskega vedenja, managementa inovacij, učenja združb itd.

Na konferenci želimo povezati raziskovalce z različnih področij in jih spodbuditi k povezovanju pojavov v združbah na mikro in makro ravni, saj se pojavi na ravni posameznikov odvijajo v širšem kontekstu združbe, prav tako pa pojavi na ravni združbe izhajajo iz dinamične interakcije med elementi na ravni posameznikov. Namen konference je razširiti razpravo o izzivih večnivojskega preučevanja pojavov v teoriji in v praksi ter tako prispevati k boljšemu razumevanju združb, njihovega delovanju in vedenja ter tako prispevati k njihovi večji uspešnosti.

Veseli smo, da so sodelovanje na posvetovanju potrdili svetovno uveljavljeni raziskovalci, ki veljajo za ena najbolj znanih imen s področij managementa, organizacije in organizacijske psihologije.

Kot plenarna govorca bosta udeležence nagovorila:

  • Arnold B. Bakker, Professor of Work and Organizational Psychology, Erasmus University Rotterdam
  • James M. LeBreton, Professor of Psychology, Penn State University

Ključni govorci na konferenci pa bodo še:

  • Oliver Baumann, Professor of Strategic Organization Design, University of Southern Denmark
  • Kim van Oorschot, Professor of Project Management & System Dynamics, BI Norwegian Business School
  • Kristina Potočnik, Senior Lecturer in Human Resource Management, University of Edinburgh Business School

Prijazno vas vabimo, da se nam pridružite v diskusiji o ključnih izzivih raziskovanja managementa in organizacije!

POMEMBNI DATUMI

  • Rok za oddajo razširjenega povzetka: 1. marca 2020
  • Registracija: April – Maj 2020
  • Datum konference: 11. do 12. junij 2020

LOKACIJA: Hotel Astoria, Bled, Slovenia

VEČ INFORMACIJ

 


Image gallery:

Publish your comment: