EF » EFnet » Novice » Javno predavanje izr. prof. dr. Alenke Vrbinc pred izvolitvijo v naziv redne profesorice

Javno predavanje izr. prof. dr. Alenke Vrbinc pred izvolitvijo v naziv redne profesorice

28.02.2020

27. februarja 2020 je bilo v Klubski sobi EF po nagovoru dekana FF red. prof. dr. Romana Kuharja javno predavanje izr. prof. dr. Alenke Vrbinc s Katedre za jezike za poslovne in ekonomske vede EF z naslovom:

  • Frazeologija kot izraz kulturne specifičnosti: Primer angleških in slovenski izlastnoimenskih frazemov

V predavanju je izr. prof. dr. Alenka Vrbinc govorila o problematiki kulturnospecifičnih izlastnoimenskih frazemov v angleščini in slovenščini. Ker igra povezava med kulturo in jezikom zelo pomembno vlogo, to pa je še posebej očitno v frazeologiji, na katero vplivajo še številni drugi zunajjezikovni dejavniki, so frazemi zaradi svoje na nacionalno ali lokalno okolje omejene rabe, izven tega okvira težko razumljivi. Pri razlaganju motivacije frazemov je v pomoč poznavanje njihovega izvora, ki pove, zakaj se je določeni frazem ustalil v točno določeni obliki in pomenu. Dr. Vrbinčeva je na osnovi konkretnih primerov angleških in slovenskih frazemov navedla in razložila razloge za sedanji pomen frazemov.

 


Image gallery:

Publish your comment: