EF » EFnet » Novice » Imenovanje prof. dr. Irene Ograjenšek za častno članico Evropske mreže za poslovno in industrijsko statistiko (ENBIS)

Imenovanje prof. dr. Irene Ograjenšek za častno članico Evropske mreže za poslovno in industrijsko statistiko (ENBIS)

25.03.2020

Evropska mreža za poslovno in industrijsko statistiko (European Network for Business and Industrial Statistics – ENBIS) deluje kot forum za kreativno izmenjavo zamisli in informacij med poslovnimi in industrijskimi statistiki ter uporabniki poslovne in industrijske statistike prvenstveno v Evropi, pa tudi globalno. Kot takšna pomembno prispeva k širjenju statistične kulture v poslovnem svetu brez ozira na regionalne in nacionalne meje.

Izvršni odbor ENBIS je v marcu 2020 zaradi njenega prispevka k razvoju ter promociji poslovne in industrijske statistike predlagal imenovanje prof. dr. Irene Ograjenšek za častno članico združenja. Profesorica je v njegovem okviru vrsto let opravljala različne funkcije. V mandatnem obdobju 2005-2009 je bila izvršna direktorica ENBIS Academic Publications Panel-a, ki združuje urednike prestižnih znanstvenih revij s področja statistike Journal of the Royal Statistical Society (Series A), Technometrics, Applied Stochastic Modelling in Business and Industry, Quality and Reliability Engineering International, Quality Technology & Quantitative Management ter številne druge. Več kot desetletje je bila članica Stalne pisarne združenja s sedežem na Tehnični univerzi v Eindhovnu, urednica četrtletne spletne publikacije ENBIS News in mesečne spletne publikacije ENBIS Alert ter sourednica zbornikov rednih letnih konferenc združenja. V mandatnem obdobju 2009-2011 je združenju predsedovala, v septembru 2012 pa je na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani s požrtvovalno lokalno ekipo sodelavcev na čelu z Jano Pucelj in Barbaro Leskovec Nastav organizirala v analih ENBIS še vedno ‘najboljšo’ letno konferenco združenja.


Image gallery:

Publish your comment: