EF » EFnet » Novice » Obvestilo študentom o nadaljnjem poteku letnega semestra 2019/2020

Obvestilo študentom o nadaljnjem poteku letnega semestra 2019/2020

17.04.2020

Spoštovane študentke, spoštovani študenti

Prvi mesec on line študija je za nami. Verjamemo, da smo se vsi skupaj po začetnih izzivih in novostih že prilagodili novemu načinu dela, ki nas je žal prikrajšal za medsebojno spoznavanje in druženje v prostorih naše fakultete, a nam hkrati prinaša tudi  nekaj prednosti, ki ste jih izpostavili študenti v različnih anketah, posredovanih v preteklih tednih. Veseli ste, da se vam ni potrebno voziti v Ljubljano in čas lahko izkoristite za opravljanje drugih aktivnosti, predavanja in vaje lahko spremljate z domačega kavča, ob zajtrku in v trenirki.

Najnovejše informacije in sklep rektorja Univerze v Ljubljani nam narekujejo, da bomo z on line študijem  nadaljevali in na ta način zaključili letni semester študijskega leta 2019/2020.

Pri on line preverjanju znanja se soočamo s povsem novimi izzivi. Na fakulteti aktivno preučujemo različne možnosti za preverjanje znanja in iščemo kakovostne rešitve, ki jih ponuja svetovni trg. Vse te nove načine  usklajujemo z Univerzo v Ljubljani in preko nje z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport.

Še vedno upamo, da bomo spomladansko izpitno obdobje lahko izpeljali v predavalnicah Ekonomske fakultete. To si želimo predvsem za množične predmete, saj je pri teh izpite skoraj nemogoče (ob predpostavkah kakovostne izvedbe in enakih pogojev za vse študente) izpeljati on line.

Razpisani izpitni roki za š. l. 2019/2020 ostajajo objavljeni v obliki in na način, kot so bili do sedaj. Spomladansko izpitno obdobje je načrtovano v obdobju od 8. 6. 2020 do 10. 7. 2020. V kolikor bodo razmere zahtevale odložitev spomladanskega izpitnega obdobja na avgust oz. september, bo spremembe potrdil Senat EF UL, študenti pa boste o spremembah pravočasno obveščeni preko fakultetne spletne strani.

O prestavitvi posameznih izpitnih rokov, kjer izvedba preverjanja znanja trenutno še ni mogoča, boste obveščeni na spletnih straneh izvedb predmetov. Če se boste prijavili na izpitni rok, ki bo kasneje prestavljen, se bo vaša prijava neposredno prenesla na prvi naslednji razpisan rok. Še vedno vas prosimo, da se držite rokov za prijavo na izpit (najmanj 5 dni pred razpisanim izpitnim rokom), vsekakor pa bodo enakovredno upoštevane tako prijave, ki jih oddajate sedaj, kot prijave na morebitne kasnejše termine (pri nekaterih predmetih je že jasno, da bo do prestavitev zanesljivo prišlo).

Vse informacije, vezane na izpite in izpitne roke, so objavljene izključno na spletni strani izvedbe posameznega predmeta. Predmeti so si med seboj različni, zato so tudi prilagoditve učnih načrtov zaradi sedanjih razmer različne, za njihovo prilagajanje pa so ogovorni nosilci in izvajalci predmetov.

Pri nekaterih predmetih, predvsem tistih z manj vpisanimi študenti, preverjanje znanja poteka nemoteno, spremenil se je le način preverjanja znanja – preverjanje se izvaja on line v pisni obliki, v obliki on line ustnih izpitov namesto pisnih izpitov, v obliki izpitov tipa open book, ipd.

Deležni smo vprašanj, kako je z izpiti za tuje študente, ki so zapustili Slovenijo in obveznosti opravljajo od doma, iz tujine, nekateri tudi iz različnih časovnih pasov. Stališče EF UL je, da na žalost ur izpitov ne moremo prilagajati časovnim razlikam, zato bodo vsi izpiti izvedeni po lokalnem času, ki velja v Sloveniji (CEST).

Vse študente Ekonomske fakultete, ki ste trenutno na izmenjavi in nimate možnosti opravljanja izpitov na partnerski instituciji, ponovno vabimo in prosimo, da se pridružite on line predavanjem predmetov EF in s tem opravite vse obveznosti pri predmetih, ki jih imate v svojih predmetnikih, tako da ne bo ogroženo vaše napredovanje v višji letnik. V kolikor bi morali na izmenjavi v poletnem semestru opravljati izpite, ki smo jih na EF izvedli že v zimskem semestru, bomo tovrstne izzive reševali individualno.

Za tuje študente, ki ste v okviru izmenjave vpisani na predmete EF (ne glede na to, ali ste še vedno v Sloveniji ali pa ste odpotovali nazaj domov), pedagoški proces poteka nemoteno. Če se bodo izpiti pri teh predmetih izvedli fizično na fakulteti, vam bomo vsem, ki ste Slovenijo že zapustili, omogočili,  da boste lahko opravili izpite on line.

Vsem študentom priporočamo, naj kljub izrednim razmeram sledijo predavanjem in vajam ter opravljajo sprotne obveznosti in si zagotovijo nemoteno napredovanje v višji letnik.

Zaposleni na Ekonomski fakulteti se zelo trudimo in verjamemo, da bomo uspešno in kakovostno izpeljali študijski proces letnega semestra 2019/2020, vključno s preverjanjem znanja. Potrudili se bomo, da  boste vsi študenti lahko uspešno in pravočasno opravljali  vse obveznosti in imeli možnost izpolniti pogoje za napredovanje v višji letnik ali za zaključek študija.

Če zaradi upravičenih razlogov ne bi bili zmožni opraviti obveznosti, vam sporočamo, da Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo v 49. členu določa pravice do podaljšanega statusa študenta v študijskem letu 2020/21 vsem tistim študentom, ki zaradi trenutnih izjemnih okoliščin, ki neposredno vplivajo na izvedbo študijske dejavnosti v študijskem letu 2019/20, ne bodo mogli redno in v roku opraviti študijskih obveznosti.

Interventni ukrep podaljšanja statusa študenta za vpis v študijskem letu 2020/21 uvaja možnost dodatnega leta, in sicer ne glede na to, ali je študent že ponavljal letnik in/ali je že koristil možnost podaljšanja statusa študenta iz upravičenih razlogov v skladu z veljavnim tretjim odstavkom 70. člena Zakona o visokem šolstvu.

Postopek za dodeljevanje te pravice je na visokošolskih zavodih enak kot v primerih iz tretjega odstavka 70. člena Zakona o visokem šolstvu, ki ureja podaljšanje statusa študentov iz upravičenih razlogov, torej oddaja individualne vloge z ustreznimi dokazili.

Za vsa vaša vprašanja, dileme, izzive smo vam na voljo vsi zaposleni EF in predstavniki Študentskega sveta EF preko elektronske pošte.

Želimo vam uspešen študij in ostanite zdravi!

 

Vodstvo in zaposleni Ekonomske fakultete

 


Publish your comment: