EF » EFnet » Novice » Letno poročilo o znanstveno raziskovalnem delu Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani

Letno poročilo o znanstveno raziskovalnem delu Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani

18.05.2020

Visoki znanstveni cilji, proaktivnost naših raziskovalcev, vpetost v eminentne mednarodne institucije znanja in odločanja, dokazujejo kakovostno in dolgoročno usmerjenost 70 projektov, ki smo jih izvedli v preteklem letu. In, ker v znanosti veljajo dejstva, naj naše znanstveno raziskovalno delo predstavijo naslednji rezultati: objavili smo 154 znanstvenih člankov, od tega 35 % v revijah najvišjega ranga, na razpisih in pozivih ARRS smo pridobili  sofinanciranje za novo programsko skupino in 12 novih projektov, 12 projektov je bilo financiranih s strani Evropske komisije in mednarodnih institucij, ponosni smo na 20 novih doktorjev znanosti. Z znanstvenim delom oblikujemo in ozaveščamo poslovno in družbeno okolje ter udejanjamo ambiciozno vizijo Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani.

Research Report 2019.pdf

Reserarch_Report_2019_v3 (1)Publish your comment: