EF » EFnet » Novice » Odlična citiranost v vrhnjem 1% WOS – članek naših raziskovalk

Odlična citiranost v vrhnjem 1% WOS – članek naših raziskovalk

25.05.2020

Znanstvena revija: Tourism Management

Modelling perceived quality, visitor satisfaction and behavioural intentions at the destination level

Vesna Žabkar, Maja Makovec Brenčič, Tanja Dmitrović

School of Economics and Business,University of Ljubljana, Kardeljeva pl. 17, 1000 Ljubljana, Slovenia (objava 2010)

Zaznave gostov glede kakovosti turistične destinacije, zadovoljstvo z njihovimi izkušnjami in posledično njihove vedenjske namere so ključne za uspešen management turističnih destinacij in njihovo trženje. Temu vsled je bil osnovni namen raziskave in članka odstreti kompleksnost povezav med navedenimi konstrukti s pomočjo strukturnega modela.

Članek je nastal kot del obširne raziskave v štirih turističnih destinacijah v Sloveniji, vključujoč vzorec 1056 gostov. Ključne ugotovitve so, da značilnosti destinacije vplivajo na zaznavo kakovosti turistične ponudbe, kar se pozitivno povezuje z zadovoljstvom in vedenjskimi namerami gostov. Prav tako je bila potrjena povezava med zadovoljstvom in vedenjskimi namerami gostov.

Vsi ti rezultati doprinašajo ponudnikom v razmislek in vedenje, kateri vedenjski mehanizmi predstavljajo pomembno osnovo za ohranjanje kupca tako na ravni individualnega ponudnika kot celotne destinacije. To pa je tudi ključ za kakovosten dolgoročen razvoj destinacij.


Publish your comment: