EF » EFnet » Novice » Sporočilo dekanje, 24. 7. 2020

Sporočilo dekanje, 24. 7. 2020

24.07.2020

Drage študentke, dragi študenti

Poletni semester študijskega leta 2019/2020 je za nami. Študij v povsem novih in nepredvidljivih razmerah je bil za vse poln izzivov, iz katerih smo se vsi skupaj veliko naučili. Uspešno smo zaključili pedagoški proces, ki smo ga spomladi v celoti izvedli online, prav tako pa smo vsem študentom omogočili opravljanje izpitov – tako na fakulteti ob upoštevanju priporočil zdravstvene stroke  kot  vsem tistim, ki zaradi kakršnihkoli razlogov niste mogli priti na fakulteto in ste lahko izpite opravljali le na daljavo. Vsem se zahvaljujemo za sodelovalno vedenje  in razumevanje.

Na fakulteti se pripravljamo na zaključek študijskega leta, v katerem nas čaka še jesensko izpitno obdobje, in na začetek novega študijskega leta. Na kakšen način bomo pedagoški proces v prihajajočem študijskem letu izvedli, je odvisno od epidemioloških razmer in navodil pristojnih služb. Senat EF UL je potrdil nekaj različnih scenarijev za izvedbo pedagoškega procesa, kateri bo obveljal, pa bomo lahko potrdili šele konec septembra.

V kolikor bo epidemiološka slika podobna zdajšnji, bomo skušali za prve letnike dodiplomskega študija del pedagoškega procesa izvesti neposredno v predavalnicah s kombinacijo online poučevanja, kateremu se zelo verjetno ne bomo mogli izogniti. V višjih letnikih in na magistrskem študiju bo pedagoški proces predvidoma potekal pretežno online. Pri njegovem izvajanju bomo upoštevali izkušnje, ki smo jih tudi z vašim sodelovanjem pridobili v zadnjih mesecih.

V kolikor se bo epidemiološka slika poslabšala in bodo uvedeni strožji ukrepi, bomo celotni pedagoški proces izvedli online, enako kot smo to storili v letošnjem poletnem semestru.

Za izvedbo študijskega programa UPEŠ v angleškem jeziku  z veliko  gotovostjo lahko načrtujemo, da bo zimski semester študijskega leta 2020/2021 v celoti izveden online, saj bo na program vpisanih več kot polovica tujih študentov, ki zelo verjetno ne bodo mogli priti v Slovenijo.

Za vas smo na Študent-netu objavili:

-      Navodila za opravljanje izpitov v jesenskem izpitnem obdobju,

-      Navodila o poteku vpisa v višji letnik, ki se bo začel 17. 8. 2020,

-      Pogoje za napredovanje,

-      Pogoje za podaljšanje statusa iz upravičenih razlogov v času razglašene epidemije, ki izhajajo iz Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo in velja zgolj za vpis v š. l.  2020/2021.

Vse študente ponovno vabimo, da se odzovete na anketo, ki je dostopna na Študent-netu. Želimo pridobiti vaše mnenje o izvajanju študijskega procesa na daljavo in izkušnje vgraditi v naše prihodnje delovanje.

Sodelavke in sodelavci Službe za študijske zadeve so vam za vsa pojasnila na voljo preko elektronske pošte. Uradnih ur na fakulteti do 30. 9. 2020 ne bo. V kolikor potrebujete individualni posvet, se za termin srečanja lahko dogovorite s sodelavci Službe za študijske zadeve po elektronski pošti.

O vseh pomembnih informacijah, vezanih na izvedbo študijskega procesa, vas bomo sproti seznanjali na fakultetni spletni strani in na Študent-netu.

V prihajajočih dneh vam želimo predvsem, da jih izkoristite za zaslužene počitnice in počitek ter  za nabiranje novih moči za novo študijsko leto.

 

Prof. dr. Metka Tekavčič,

dekanja EF UL


Publish your comment: