EF » EFnet » Novice » Teden Univerze 2020: Priznanja strokovnim sodelavkam in sodelavcem

Teden Univerze 2020: Priznanja strokovnim sodelavkam in sodelavcem

01.12.2020

Priznanje v okviru Tedna univerze podeljujemo strokovnim sodelavkam in sodelavcem Univerze v Ljubljani za pomemben prispevek k izboljšanju delovnih procesov in pozitivni klimi na članicah in rektoratu. Letošnji nagrajenci so Lidija Urek, mag. Barbara Zupančič in mag. Peter Čepin.

Mag. Peter Čepin

Mag. Peter Čepin se je na Ekonomski fakulteti zaposlil leta 2002. Njegova vpetost v področje razvoja in napredka informatike na fakulteti je izjemna. Vsa leta je vodil in sodeloval pri pomembnih projektih informatizacije. Z novimi delovnimi nalogami se je uspešno izpopolnjeval, hkrati pa izkušnje nesebično prenašal na sodelavce. Tudi zaradi njega je informatizacija fakultete primer dobre prakse v okviru Univerze.

Lidija Urek

Lidija Urek se je zaposlila na Ekonomski fakulteti leta 1979. Najprej je delala v knjižnici, nato v Centru za izobraževanje in svetovalno dejavnost ter nazadnje v Enoti za doktorski študij. Bila je nepogrešljiv del fakultetne ekipe, v kateri je pustila velik pečat s svojo predanostjo, požrtvovalnostjo in pripravljenostjo pomagati, hkrati pa je znanje in izkušnje nesebično delila in prenašala na sodelavce.

Mag. Barbara Zupančič (kot članica skupine Apis)

Skupina APIS je delovala kot enotna ekipa, ki je uspela povezati sodelavce vseh članic univerze, iskati skupne odgovore na najtežja vprašanja ter predvsem preseči meje posameznih članic in rektorata. Delovali so enotno kot Univerza v Ljubljani. Zaradi uvajanja sistema APIS so velikokrat čas za bližnje žrtvovali za Univerzo.

Več…


Publish your comment: