EF » EFnet » Novice » Teden Univerze 2020: Svečana listina za študentke in študente za najboljše študijske dosežke

Teden Univerze 2020: Svečana listina za študentke in študente za najboljše študijske dosežke

01.12.2020

Svečano listino podeljujemo študentkam in študentom Univerze v Ljubljani, ki dosegajo najvidnejše študijske uspehe. Letos so prejemniki svečane listine: Mojca Svetek, dr. Ivan Rubinić in Ajda Kovač.

Mojca Svetek se je po zaključku magistrskega študija na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani vpisala na redni magistrski program Poslovodenje in organizacija na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani in študij zaključila s povprečno oceno 9,9. Magistrsko delo z naslovom Analiza učinkov podjetniške aktivnosti in človeškega kapitala na blagostanje je bilo ocenjeno z oceno 10, prejela pa je tudi priznanje za študijski uspeh na celotnem magistrskem študiju Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani.

Mentorica: prof. dr. Mateja Drnovšek

Ajda Kovač

Ajda Kovač je leta 2019 diplomirala na programu Univerzitetna poslovna in ekonomska šola, usmeritev Denar in finance s povprečno oceno 9,75. Diplomsko delo z naslovom Stroški in koristi evra v izbranih državah Ekonomske in monetarne unije: teorija in praksa je bilo ocenjeno z oceno 10. Prejela je pohvalo za študijski uspeh v 1., 2. in 3. letniku ter priznanje za študijski uspeh na celotnem študiju.

Mentor: prof. dr. Mojmir Mrak

Dr. Ivan Rubinić

Dr. Ivan Rubinić je razvil originalni ekonomski model, s katerim je pojasnil in izmeril razlike med državami območja evra na področju mezd, profitov in BDP po zaposlenem, in sicer kot posledica neekvivalentne menjave dela. Doktorand je s področja disertacije objavil osem del in je prejemnik treh nagrad, med njimi tudi nagrade prestižnega ameriškega Društva za radikalno politično ekonomijo.

Mentor: prof. dr. Maks Tajnikar

Več…


Publish your comment: