EF » EFnet » Novice » Zakaj je produktivnost slovenskega gospodarstva za skoraj pol nižja kot v Avstriji?

Zakaj je produktivnost slovenskega gospodarstva za skoraj pol nižja kot v Avstriji?

02.04.2021

Zaradi izjemnega pomena, ki ga ima področje produktivnosti za nadaljnji harmoničen razvoj naše družbe ob izjemnih izzivih, ki nas čakajo, je bil izdelan »Akcijski načrt za višjo rast produktivnosti«, katerega osrednji avtorji so profesorji na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani in člani Observatorija Združenja Manager. Osredotoča se na tista zaostajanja v poslovnem okolju in v samih podjetjih, zaradi katerih je produktivnost slovenskega gospodarstva za skoraj pol nižja kot na primer v Avstriji. Akcijski načrt jasno opredeli naloge države na področju investicij v infrastrukturo in naloge na področju večanja znanja. Enako tudi naslovi naloge podjetij glede njihovih investicij v osnovna sredstva in še posebej v znanje, pa tudi vlogo in potrebne ukrepe določenih skupin, kot so na primer sindikati, delodajalci, raziskovalna skupnost, civilna družba, itd. Brez dobrega poznavanja in razumevanja vseh teh zaostankov za najbolj razvitimi in nujnih, zelo konkretnih ukrepov za njihovo zmanjšanje oziroma odpravo, potrebne hitrejše rasti produktivnosti ni mogoče doseči.

Zato je Center poslovne odličnosti Ekonomske fakultete, ob sodelovanju Združenja Manager, pripravil “online” program Strateška razprava o dvigu produktivnosti, ki je zastavljen kot najboljša možna diseminacija Akcijskega načrta za višjo rast produktivnosti. Namreč, samo takšno, najbolj kakovostno poznavanje, kaj je potrebno narediti, je garancija, da bo Slovenija obvladala bodoče izzive, med njimi največja: staranje prebivalstva in okoljska problematika.

Izobraževalni program je potekal 20. in 21. aprila 2021 v obliki spletnega seminarja, kjer so strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi Akcijskega načrta za višjo rast produktivnosti, predstavili vsebine, ki so predpogoj za učinkovitost predlaganih ukrepov iz Akcijskega načrta.

Program je bil zastavljen na način, da je v vzporednih sekcijah na učinkovit način omogočil izbirnost vsebin glede na potrebe v vašem delovnem procesu. Vsak posameznik si je tako lahko poljubno izbral vsebine, ki se jih je želel udeležiti.

Več informacij o dogodku >>>


Publish your comment: