EF » EFnet » Novice » INFO KORONA ŠTUDIJ – vse informacije o pedagoškem procesu

INFO KORONA ŠTUDIJ – vse informacije o pedagoškem procesu

22.09.2021

OBVESTILO O TESTIRANJU V IZPITNEM OBDOBJU 11. 1.

Spoštovane študentke, spoštovani študenti

Skrb za varno okolje študentov je za nas med najpomembnejšimi, zato velja, da med izpitnim obdobjem, ki bo potekalo med 17. januarjem in 11. februarjem 2022  na fakulteto pridete zgolj in samo zdravi. V primeru bolezenskih simptomov ali odrejene karantene ne hodite na fakulteto in se od izpita obvezno odjavite. Na podlagi analize odjav bo fakulteta sprejela morebitne dodatne ukrepe za opravljanje izpitov v tekočem študijskem letu.

Za pristop k izpitom, ki bodo potekali fizično na fakulteti boste študenti morali predložiti dokazilo o negativnem testu, to velja za vse, tudi za cepljene in prebolele.

Kot dokazilo o negativnem testu za pristop k izpitu velja:

 • Potrdilo o opravljenem HAG testu, ki ni starejše od 24 ur
 • Potrdilo o opravljenem PCR testu, ki ni starejše od 48 ur
 • Evidenčni list o opravljenem samotestiranju na fakulteti, ki je opravljeno na dan izpita.

V primeru, da boste imeli na dan izpita potrjen pozitiven test, vam bomo omogočili izredno opravičeno odjavo od izpita.

Da bi se izognili dodatnemu stresu pred pisanjem izpita, vas spodbujamo, da opravite HAG testiranje na različnih testnih točkah po Sloveniji in na fakulteto pridete z ustreznim potrdilom in pred izpitom ne izgubljate časa za samotestiranje.

Študenti, ki testiranja HAG ne boste opravili, boste imeli možnost samotestiranje opraviti na fakulteti. Poudariti je potrebno, da v primeru večjega števila študentov, ki se bodo samotestirali, študenti prevzemate odgovornost za pravočasno opravljanje samotestiranja; v primeru, da vam samotestiranja ne uspe opraviti do začetka izpita, se le tega ne boste mogli udeležiti.

Samotestiranje bo na fakulteti organizirano vsak dan od ponedeljka do petka od 7. do 17. ure v prostorih P-125 in P-126; teste za samotestiranje študenti prinesete s seboj, saj vam jih na fakulteti žal ne moremo zagotoviti. Po opravljenem samotestiranju prejmete in izpolnite evidenčni list, s katerim lahko vstopite v predavalnico, v katero ste razporejeni za opravljanje izpita.

Verjamemo, da bomo z navedenimi ukrepi lahko zagotovili varno in nemoteno izvedbo zimskega izpitnega obdobja, predvsem pa si želimo, da tudi poletni semester v celoti preživimo na fakulteti.

Vse dobro, pazite nase in veliko uspehov pri izpitih.

 

 

POMEMBNO OBVESTILO 7. 1. – Prilagoditve v zadnjem tednu semestra in v izpitnem obdobju

Epidemiološke razmere v državi se slabšajo, še posebej pa trenutno hitro narašča število okuženih v vaši starostni skupini od 15 do 24 let, zato je Senat EF UL potrdil dva sklepa, vezana na izvedbo študijskega procesa in prihajajočih izpitov.

 

 1. Pedagoški proces (predavanja, seminarji in vaje) se bodo v zadnjem tednu zimskega semestra (10.–14. 1. 2022) izvedli online. Vse, za navedeni teden že načrtovane kolokvije in izpite, se izvede ali fizično na fakulteti ali online. O obliki izvedbe se bodo odločili nosilci predmetov in vas o tem ustrezno obvestili preko spletne strani izvedbe predmeta na Canvasu.
 2. Izpiti v zimskem izpitnem obdobju 2021/2022 se bodo lahko izvedli v živo na fakulteti ali online (kombinacija obeh načinov izvedbe ni možna). Način izvedbe izpita je v domeni nosilca predmeta, ki glede na naravo predmeta sam določi način izvedbe in vas bo o tem obvestil preko spletne strani izvedbe predmeta na Canvasu.

 

Pomembno je, da na fakulteto pridete zgolj in samo zdravi. V primeru bolezenskih simptomov ali odrejene karantene ne hodite na fakulteto in se od izpita obvezno odjavite. Na podlagi analize odjav bo fakulteta sprejela morebitne dodatne ukrepe za opravljanje izpitov v tekočem študijskem letu.

 

Študenti, ki boste izpite pisali fizično na fakulteti, se boste morali ob vstopu na fakulteto obvezno testirati (tudi cepljeni in preboleli). V primeru, da boste imeli na dan izpita potrjen pozitiven test, se vam bo omogočila izredna odjava od izpita.

 

Hvala za razumevanje. Še posebej se vam zahvaljujemo, ker vestno spoštujete ukrepe.

 

SAMOTESTIRANJE – JANUAR

Od začetka januarja do konca izpitnega obdobja (do vključno 11.2.2022) bo potekalo samotestiranje:

 • ob nedeljah: 16:00-18:00, nasproti recepcije
 • ob sredah: 7:00-8:00 v P-108/P-109 in ob 17:00-18:00 v P-108/P-109
 • ob petkih: 7:00-8:00 v P-108/P-109.

POMEMBNO OBVESTILO 25. 11. – VSTOP NA EF

Z dnem, 25. 11. 2021 na fakulteti uvajamo nov (zimski) urnik in režim vhodov na fakulteto, zato bomo preverjanje PCT pogojev za študente prestavili v notranje dele stavbe fakultete.

Za študente bodo na voljo trije vhodi na fakulteto, in sicer:

 • vhod pri VD/MD (pon. – petek od 7. do 18. ure),
 • vhod v pedagoški del iz atrija pri Edikuli KI (ponedeljek – petek od 7. do 18. ure),
 • vhod v pedagoški del iz atrija nasproti CEK (ponedeljek – petek od 7. do 18. ure).

Vsak delovnik po 18. uri in v soboto bosta za študente na voljo vhoda mimo recepcije.

Z zimskim urnikom za vse zapiramo vhod v CEK iz atrija in vhod v klet pri bifeju iz atrija.

Samotestiranje študentov se izvaja:

 • Sreda; od 7.00 do 8.00 in od 17.00 do 18.00 – vhod VD/MD
 • Petek; od 7.00 do 9.00 – vhod VD/MD
 • Nedelja; od 16.00 do 18.00 – glavni vhod mimo recepcije

V primeru kolokvijev in izpitov po 18. uri in ob sobotah preverite obvestila na študent-net-u.

 

 

OBVESTILO 29. 10. 2021 (dopolnitve 8. 11.)

POMEMBNO OBVESTILO – SAMOTESTIRANJE

Vlada RS je na seji 27. 10. 2021 sprejela spremembe in dopolnitve Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani) za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2, ki med drugim določajo pogostost presejalnega testiranja s testi HAG za samotestiranje za študente dvakrat tedensko.

V Uradnem listu št. 174/2021 pa je bil dne 6. 11. 2021 objavljen nov Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, ki začne veljati 8. 11. 2021 z navedenim odlokom se uvajajo samotestiranje za študente trikrat tedensko.

To torej pomeni, da bomo študentom na EF zagotovili dodatne ustrezne termine za samotestiranje:

NEDELJA: od 16.00 do 18.00 – vstop skozi glavni vhod EF (kot do sedaj).

SREDA: od 7.00 do 8.00 ali od 17.00-18.00 v Dvorani HOFER (MD) (navedena ura in prostor veljata za termine do 22. 12. 2021, z izjemo 1. 12. 2021, ko je jutranji termin (7.00 do 8.00) v P-108).

PETEK: od 7.00 do 9.00 v Veliki dvorani, le 3. 12. bo samotestiranje poteklao v P-126 (od 7.00 do 9.00 ).

Spremembe in dopolnitve Odloka so bile v Uradnem listu objavljene v sredo, 27. 10. 2021 (Ur. l. RS, št. 170/2021) in začnejo veljati 1. novembra 2021, ter 6. 11. 2021 in začnejo veljati 8.11.2021.

 

OBVESTILO 19. 10. 2021 

POMEMBNO OBVESTILO – PREVERJANJE ZNANJA

Senat EF UL je na svoji 25. redni seji, 18. 10. 2021, sprejel sklep, da se bo preverjanje znanja (kolokviji in izpiti) praviloma izvajalo s fizično prisotnostjo študentov na fakulteti, kar pomeni, da vzporedne online izvedbe preverjanja znanja ne bo. V primeru poslabšanja epidemioloških razmer in morebitne uvedbe omejitev se bo temu prilagodila tudi izvedba preverjanja znanja.

 

OBVESTILO 28. 9. 2021

Z namenom, da študentom omogočimo čim bolj nemoten dostop do neposrednega študijskega procesa v prostorih fakultete ter varno izvajanje študijskega procesa v skladu z akreditiranimi študijskimi programi, ter zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, bomo v zimskem semestru 2021/2022 pedagoški proces na Ekonomski fakulteti prilagodili trenutnim razmeram. V primeru dopolnitev ali sprememb navodil, vas bomo pravočasno sproti obveščali.

Pedagoški proces na rednem študiju se bo v zimskem semestru 2021/22 izvajal v živo na fakulteti z neposrednim prenosom v online okolje.

Vsi študenti, razen brucev, začnete s pedagoškim procesom v ponedeljek 4. 10. 2021 po urniku.

Pomembno je, da na fakulteto prihajate samo zdravi študentje, pomembna je pravilna uporaba mask, higiena rok in higiena kašlja. Nošenje mask je obvezno tako v skupnih prostorih fakultete kot v predavalnicah, celoten čas trajanja predavanj in vaj, vključno z odmori. V kolikor pogoj nošenja mask ne bo izpolnjen, bo pedagog študente opozoril in če kljub opozorilu še vedno pogoj ne bo izpolnjen, bo pedagoški proces lahko prekinjen.

Kdaj na fakulteto?

Za prvič redno vpisane študente v posamezni letnik, ki ste zdravi in izpolnjujete pogoje PCT (vključno s samotestiranjem), je pričakovana udeležba v živo na predavanjih in vajah. Predavanj in vaj se udeležujete v skupinah, v katere ste razporejeni po urniku, menjave skupin niso možne. Če se predavanj ali vaj svoje skupine zaradi omejitve števila sedežev ne morete udeležiti, jih spremljate online.

Ob številčnosti študentov in omejeni razpoložljivosti prostorov na fakulteti in ob doslednem upoštevanju navodil NIJZ (zagotavljanje priporočene medosebne razdalje 1,5 -2 m, pravilna uporaba mask, higiena rok in higiena kašlja, čiščenje/razkuževanje ter učinkovito prezračevanje), se boste morali študenti za VSAKO predavanje in VSAKE vaje, ki se jih boste udeležili na fakulteti predhodno registrirati preko platforme Canvas posameznega predmeta, da bomo lahko zagotovili varno študijsko okolje za vse udeležence.

V primeru rahljanja ukrepov in ob boljši epidemiološki sliki se bo dostopnost študija v živo povečevala.

Kako se registriram na Canvasu za fizično prisotnost v predavalnici?

Udeležbo na predavanjih in vajah registrirate za vsako predavanje in vaje posebej na platformi Canvas v rubriki Courses/People/Groups. Registracija za posamezen termin predavanj in vaj bo možna en teden pred terminom izvedbe, zaključena pa bo ob 12. uri en dan pred izvedbo (prvi teden bo čas za registracijo krajši, bo pa možna registracija za prvi dan najkasneje do nedelje, 3. 10. 2021 do 12. ure).

Registrirate se lahko le v skupine, v katere boste po abecedi razporejeni po urniku.

Na Canvasu posameznega predmeta bo objavljena tudi povezava do online prenosa (ZOOM link) posameznega predavanja in vaj.

Evidentiranje pred vstopom v predavalnico – QR koda

V predavalnice vstopate po protokolu vstopa, to pomeni, da svojo prisotnost na predavanjih in vajah zabeležite s skeniranjem QR kode predavalnice, ki se nahaja na vseh vratih predavalnic in na mizah znotraj nekaterih predavalnic. Prosimo vas, da se v prostorih fakultete ne združujete v skupinah in vzdržujete medsebojno razdaljo 1,5 m. Le tako bomo lahko zagotovili varno študijsko okolje ter ustrezno obveščanje, če bi prišlo do morebitnih okužb.

Kdaj in kdo online?

Neposredni prenos pedagoškega procesa v online okolje boste lahko spremljali študenti, ki se iz zdravstvenih razlogov, odrejene karantene ali prostorske omejitve ne boste mogli udeležiti predavanj v živo na fakulteti. Tuji študenti lahko spremljate neposredni prenos pedagoškega procesa do prihoda v Slovenijo.

Možno bo zgolj spremljanje predavanj ali vaj brez aktivne udeležbe študentov, ki pedagoški proces spremljajo na daljavo.

Vhod na fakulteto in preverjanje PCT pogojev

Vstop na fakulteto je za vse študente organiziran (zaradi preverjanja pogojev PCT vključno s samotestiranjem) med 7. in 19. uro, pri naslednjih vhodih oziroma vstopih:

 • pri vhodu v Veliko in Malo dvorano (iz smeri Dunajske ceste),
 • ob vstopu v atrij fakultete pri Centralni ekonomski knjižnici (iz smeri Vojkove ceste),
 • ob vstopu v atrij pri kolesarnici (iz smeri Dunajske ceste).

Vstop skozi glavni vhod dekanata (iz smeri Gosarjeve ulice) za študente ne bo možen.

Na shemi si lahko ogledate prikaz vhodov.

Na fakulteti smo dolžni preverjati izpolnjevanje pogojev PCT za vstop v prostore fakultete. Zato vsem študentom priporočamo, da pridete na fakulteto dovolj zgodaj pred pričetkom pedagoškega procesa, da se boste ob preverbi PCT lahko pravočasno udeležili predavanj in vaj.

V času veljave trenutnih ukrepov študenti lahko vstopate na fakulteto in sodelujete v neposrednem pedagoškem procesu, če imate:

 1. dokazilo o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa, ali testa HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa;
 2. digitalno COVID potrdilo EU v digitalni ali papirnati obliki, opremljeno s kodo QR (v nadaljnjem besedilu: EU DCP);
 3. digitalno COVID potrdilo tretje države v digitalni ali papirnati obliki, opremljeno s kodo QR, ki vsebuje vsaj enake podatke kot EU DCP in ga je pristojni zdravstveni organ tretje države izdal v angleškem jeziku (v nadaljnjem besedilu: DCP tretje države);
 4. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim izkazujete, da ste so prejeli:
 • drugi odmerek cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer, cepiva Spikevax (COVID-19 Vaccine) proizvajalca Moderna, cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology, cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech, cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm, cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca in cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca ali kombinacijo dveh predhodno naštetih cepiv. Dokazilo se pridobi takoj po prejetem drugem odmerku;
 • prvi odmerek cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/JanssenCilag. Dokazilo se pridobi z dnem cepljenja;
 1. dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od 180 dni;
 2. dokazilo o prebolelosti iz prejšnje točke in dokazilo o cepljenju, s katerim dokazujete, da ste bili v obdobju, ki ni daljše od 180 dni od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov, cepljeni z enim odmerkom cepiva iz prve alineje 4. točke tega člena. Zaščita se vzpostavi z dnem cepljenja.
 3. izpolnjen EVIDENČNI LIST za tekoči teden. Za študente in študentke se kot pogoj testiranja šteje tudi testiranje s testom HAG za samotestiranje, pri čemer se samotestiranje opravi v prostorih članice, in sicer enkrat tedensko, negativni rezultat pa se vpiše v EVIDENČNI LIST, ki ga boste prejeli na fakulteti ob prihodu na samotestiranje.

Samotestiranje

Test HAG za samotestiranje velja zgolj za pedagoški proces na fakulteti, z opravljenim samotestom nimate študenti dostopa do restavracije in bifeja na fakulteti, v gostinskih obratih na fakulteti veljajo pogoji od 1. do 6. točke.

Študenti teste za samotestiranje prevzamete v lekarnah z zdravstveno izkaznico, samotestiranje lahko opravite na Ekonomski fakulteti, test pa je veljaven en teden.

Samotestiranje na fakulteti bo možno le v določenem terminu, in sicer ob nedeljah med 16. in 18. uro. Vhod za študente, ki se boste samotestirali bo v danem terminu možen le pri glavnem vhodu (iz Gosarjeve ulice), kjer boste preusmerjeni v prostor za samotestiranje.

Ob samotestiranju boste prejeli EVIDENČNI list za vpis rezultata samotestiranja.

Za bruce angleške izvedbe študijskega programa UPEŠ, ki pridejo na fakulteto že 30. 9. 2021, bo samotestiranje potekalo izjemoma v četrtek (30. 9. 2021) med 15. in 16. uro v Mali dvorani.

Za bruce slovenske izvedbe študijskih programov, ki pridejo na fakulteto že 1. 10. 2021, bo samotestiranje potekalo izjemoma v petek (1. 10. 2021) zjutraj med 7. in 8. uro v Veliki dvorani.

Kolokviji in izpiti

Kolokviji in izpiti bodo v zimskem semestru š. l. 2021/2022 potekali praviloma v živo na fakulteti.

Izredni študij

Na izrednem študiju je predvidena kombinirana izvedba pedagoškega procesa, kar pomeni da se glede na obveznosti pri posameznem predmetu del pedagoškega procesa izvede v živo, del pa on line. Način izvedbe posameznega predmeta bo naveden na urniku in/ali spletni strani predmeta v Canvasu.

 


 

OBVESTILO 22. 9. 2021 

Skladno z Odlokom vlade RS (Ur. l. RS, št. 146/21) za vstop na fakulteto velja pogoj PCT, pri čemer testiranje vključuje tudi samotestiranje za študente. Študenti teste za samotestiranje prevzamete v lekarnah z zdravstveno izkaznico (tuji študentje z osebnim dokumentom ter potrdilom o vpisu), samotestiranje lahko opravite v Športni dvorani Rožna dolina ali na Ekonomski fakulteti, test pa je veljaven en teden. Samotestiranje na fakulteti bo možno le v določenem terminu, ki bo objavljen naslednji teden.

Vse nadaljnje informacije glede začetka študijskega leta in upoštevanja vseh odlokov za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 vam bomo posredovali preko vseh komunikacijskih kanalov Ekonomske fakultete (spletna stran, EFnet portal, Študent net, Faceebok, Instagram) v prihodnjih dneh.

Pedagoški proces se bo začel v ponedeljek, 4. 10. 2021. Urniki so objavljeni na Študent-netu.

Veselimo se srečanja v živo!


Publish your comment: