EF » EFnet » Novice » Nacionalna kampanja proti stigmatizaciji duševnega zdravja »Nisi okej? Povej naprej.« tudi na Ekonomski fakulteti

Nacionalna kampanja proti stigmatizaciji duševnega zdravja »Nisi okej? Povej naprej.« tudi na Ekonomski fakulteti

25.10.2021

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je začel s prvo nacionalno kampanjo proti stigmatizaciji duševnega zdravja v Sloveniji pod skupnim sloganom »Nisi okej? Povej naprej.« V okviru kampanje so stojnico postavili tudi na naši fakulteti.

Cilj kampanje je znižati stopnjo stigmatizacije težav v duševnem zdravju in spodbuditi ljudi k iskanju strokovne pomoči. Večinski delež pozornosti aktivnosti kampanje bo usmerjen v populacijo mladih, saj so trenutne razmere še posebej negativno vplivale na njihov vsakdan in posledično tudi na njihovo duševno zdravje, v manjšem deležu pa bodo aktivnosti kampanje osredotočene tudi na splošno javnost in populacijo delodajalcev.

Ob vplivu negotovih socialnih in ekonomskih okoliščin na življenje številnih družin je izjemnega pomena podpora mladim pri lajšanju vsakdanjega življenja in razvijanju psihične odpornosti ter sposobnosti za uspešno soočanje s težavami. V ta namen se bodo po Sloveniji odvijali številni dogodki (Duševne čajanke, okrogle mize, promocijske stojnice itd.), ki bodo povezali ključne deležnike na nacionalni in regionalni ravni pri pripravi celotnega odzivna na duševne stiske, katerim smo priča. Kampanja »Nisi okej? Povej naprej.« stremi tudi k temu, da pripomoremo k izgradnji družbe, ki ne stigmatizira temveč ustvarja zavetje in podporo, za vse, ki se znajdejo v stiski.

Duševno zdravje je valuta prihodnosti, v katero je treba intenzivno vlagati, več o kampanji pa si lahko preberete na spletni strani www.nisiokejpovejnaprej.si


Image gallery:

Publish your comment: