EF » EFnet » Novice » Ekonomska fakulteta je podpisnica Glasgowske deklaracije: Podnebna agenda za turizem – COP 26 zaveza turističnih partnerjev

Ekonomska fakulteta je podpisnica Glasgowske deklaracije: Podnebna agenda za turizem – COP 26 zaveza turističnih partnerjev

14.12.2021

V sredo, 1. decembra 2021, je pooblaščena koordinatorka pridruženega članstva Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani (EFUL) v Svetovni turistični organizaciji Združenih narodov (STO ZN) prof. dr. Tanja Mihalič podpisala Glasgowsko Deklaracijo (Signatories | One Planet network). S pristopom in podpisom Glasgowske deklaracije se EFUL zavezuje, da bo aktivno prispevala v boju proti podnebnim spremembam in k doseganju podnebnih ciljev do leta 2050.

Turistični programi Ekonomske fakultete so že od leta 2002 TedQual akreditirani pri STO ZN. Turistični programi EFUL se zavzemajo za trajnostni razvoj turizma in uresničevanje agend Združenih narodov ter uveljavljanje Globalnega kodeksa etike v turizmu ter ciljev trajnostnega razvoja (SDGs). Te agende in njihovo izvajanje so del učnih načrtov fakultete, raziskav, ozaveščanja, razširjanja, svetovanja in izvajanja.

Na Ekonomski fakulteti načrtujemo dodatno razširitev učnih načrtov, študijskih gradiv ter raziskovalnega in svetovalnega programa na področju zmanjševanja emisij, kot to določa Glasgowska deklaracija. Za študente, širšo javnost ter vladne in druge načrtovalce razvoja turizma bomo organizirali različne seminarje ter aktivnosti za razširjanje zavez Glasgowske deklaracije.


Publish your comment: