EF » EFnet » Novice » Zaključni dogodek predmeta Socialno podjetništvo v Impact Hubu Ljubljana

Zaključni dogodek predmeta Socialno podjetništvo v Impact Hubu Ljubljana

23.11.2022

V torek, 22. novembra 2022, so študentje in izvajalki predmeta Socialno podjetništvo (izr. prof. dr. Alenka Slavec Gomezel in asist. dr. Barbara Hvalič Erzetič) izpeljali zaključni dogodek pri predmetu v Impact Hubu Ljubljana. Na začetku sta direktor Impact Huba Ljubljana Jan Peloza, MBA ter namestnica direktorja Ana Belac, izrekla dobrodošlico prisotnim in predstavila delovanje Impact Huba Ljubljana ter poudarila pomen članstva, s katerim imajo podjetniki možnost dela v kateremkoli izmed več kot 100 coworking prostorov Impact Huba po svetu. Impact Hub je namreč podporna institucija, ki gradi raznoliko skupnost socialnih in impact podjetnikov, vlagateljev, organizacij ter vseh, ki jim je skupna želja po doseganju pozitivnih sprememb za družbo in naš planet.

Predstavnikom podjetij, ki so za študente izpostavili izzive, s katerimi se srečujejo pri poslovanju, so nato študenti predstavili predloge rešitev, ki so bili konstruktivni, praktično naravnani in izvedljivi na kratki ali srednji rok. Za socialno podjetje Brinjevka je pet skupin študentov predlagalo rešitve za nadgradnjo poslovnega modela, poslanstva, vizije, trženja, upravljanja z ljudmi pri delu, konkurenčnega položaja in alternativnih virov financiranja. Za Zavod Sopotniki so štiri skupine študentov pripravile predloge poslovnega modela, financiranja in trženja nove storitve informacijske točke za starejše, predlog trženja obstoječe storitve brezplačnih prevozov za starejše občinam in starejšim ter predlog alternativnih poslovnih modelov prevozov invalidov. Predstavitve je zaključila skupina, ki je preučevala možnosti pridobitve B-corp certifikata za podjetje Optiweb. Dogodek sta povezovali izvajalki predmeta in v povratne informacije vključili tudi gostji, gospo Anu Kahuna iz Zavoda Sopotniki in gospo Urško Stanovnik iz podjetja Optiweb. Študenti so predstavitve opravili na visokem nivoju in dogodek zaključili z neformalnim druženjem v prijetnem okolju in z vtisi, ki jih bodo, kot pravijo, ohranili v prijetnem spominu še dolgo časa. Enako velja tudi za izvajalki predmeta, goste in gostitelje.

 


Image gallery:

Publish your comment: