EF » EFnet » Novice

Novice

04.03.2021

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani objavlja predstavitev dispozicije doktorske disertacije EVE MARČIČ z naslovom Teoretični model in empirična analiza dejavnikov naložb v neotipljiv kapital (A theoretical framework and an empirical analysis of the determinants of investments in intangible capital), ki bo potekala 11. 3. 2021 ob 9:00 na daljavo preko Zoom videokonference. Mentorica: prof. dr. Tjaša […]

>>>

04.03.2021

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani objavlja predstavitev dispozicije doktorske disertacije VIKTORIJE KNAPIĆ z naslovom Vključenost delavcev v izvajanje vitke proizvodnje v malih in srednjih podjetjih (Worker involvement in lean implementation in small and medium-sized enterprises), ki bo potekala 11. 3. 2021 ob 8:30 na daljavo preko Zoom videokonference. Mentorica: doc. dr. Katerina Božič Termin: četrtek, 11. […]

>>>

04.03.2021

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani objavlja predstavitev dispozicije doktorske disertacije IVE ZDRILIĆ z naslovom Dejavniki medorganizacijske mobilnosti zaposlenih in medsebojna povezanost različnih vrst mobilnosti v visokem šolstvu (Determinants of interorganizational employee mobility and the interplay of different mobility types in higher education), ki bo potekala 10. 3. 2021 ob 12:30 na daljavo preko Zoom videokonference. […]

>>>

04.03.2021

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani objavlja predstavitev dispozicije doktorske disertacije KARLE GRGIĆ z naslovom Povezava med trajnostno naravnanim poslovanjem in poslovno uspešnostjo: moderacijska vloga odzivov deležnikov podjetja (The moderating role of stakeholder reactions in corporate sustainability-corporate financial performance relationship), ki bo potekala 8. 3. 2021 ob 14:00 na daljavo preko Zoom videokonference. Mentorica: prof. dr. Adriana […]

>>>

04.03.2021

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani objavlja predstavitev dispozicije doktorske disertacije JANEZA GORENCA z naslovom Analiza usposabljanj v podjetniških programih, temelječih na problemskem učenju (Analysis of training in entrepreneurship programs grounded in problem-based learning), ki bo potekala 8. 3. 2021 ob 11:00 na daljavo preko Zoom videokonference. Mentor: doc. dr. Blaž Zupan Somentorica: izr. prof. dr. Alenka […]

>>>

04.03.2021

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani objavlja predstavitev dispozicije doktorske disertacije MAJE BEŠEVIĆ VLAJO z naslovom Vpliv združitev in prevzemov na uspešnost evropskih MSP (Post-acquisition performance of SME acquirers), ki bo potekala 5. 3. 2021 ob 9:00 na daljavo preko Zoom videokonference. Mentorica: doc. dr. Patricia Kotnik Termin: petek, 5. 3. 2021 ob 9. uri Izvajalka: Maja […]

>>>

27.02.2021, ,

Da bi svojim uporabnikom zagotovili varno uporabo knjižničnega gradiva, smo se v CEK odločili za nakup UV-C svetlobnega sterilizatorja. Z uporabo naprave je stik s knjigo ali z drugim gradivom in predmeti varen že po eni minuti, kar nam omogoča učinkovito knjižnično delo, našim uporabnikom pa dostopnost ter varno rabo študijske, znanstvene in druge literature. […]

>>>

26.02.2021

26.02.2021

25.02.2021

V naslednjem CPOEF E-TALK-u, ki bo potekal 3. marca ob 15. uri, se bomo osredotočili na strateško vlogo, ki jo ima lahko podatkovna analitika v podjetjih. E-talk bo potekal v angleškem jeziku, udeležba pa je brezplačna. How do you see Business Intelligence (BI), as a technology or as a concept? In both, it is about […]

>>>