EF » EFnet » EF raziskave » Fashioning a destination tourism future: the case of Slovenia.

Fashioning a destination tourism future: the case of Slovenia.

16.01.2014

Ključne besede:

metodologija merjenja sposobnosti turističnih deležnikov;
konkurenčnost turističnih destinacij;

Kratek opis:

Članek prvič v turistični literaturi predlaga metodologijo merjenja sposobnosti turističnih deležnikov, da se prilagodijo spremembam, ki prihajajo iz okolja. Predstavlja pomemben korak k celovitem in dinamičnem razumevanju konkurenčnost turističnih destinacij, Definirano je 81 dejavnikov sprememb, ki pomembno vplivajo na razvoj turistične industrije. Dejavniki so, razdeljeni v 6 sklopov: Trajnostni Razvoj Turizma, Trženje, Krizni Management, Klimatske Spremembe, Inovacije in Razvoj Produktov ter Izobraževanje. Podatki so analizirani s pomočjo IPA metode (merjenje pomembnosti in uspešnosti posameznega dejavnika). Model je apliciran na Sloveniji. Rezultati so pokazali da se slovenska turistična industrija relativno dobro spopada z izzivi na področju trajnostnega turizma, trženja ter inovacij in razvoja produktov, pasivna pa je do vprašanja klimatskih sprememb. Na področjih izobraževanja in kriznega managementa pa je turistična industrija v Sloveniji nekonkurenčna. Predlagani metodološki okvir se lahko aplicira na drugih državah in predstavlja osnovo za primerjalne študije.

DWYER, Larry, KNEŽEVIĆ CVELBAR, Ljubica, EDWARDS, Deborah, MIHALIČ, Tanja. Fashioning a destination tourism future : the case of Slovenia. Tourism management Apr. 2012, I. 33, št. 2, str. 305-316

Članek lahko v celoti preberete na tej povezavi.


Related news

Publish your comment: