EF » EFnet » EF raziskave » Mediacijska vloga notranjega podjetništva pri učinkih okolja na poslovne rezultate

Mediacijska vloga notranjega podjetništva pri učinkih okolja na poslovne rezultate

30.01.2014

Ključne besede:

notranje podjetništvo;
organizacije zasebnega in javnega sektorja;
zunanje okolje;
poslovni rezulatati;
mediacijski model;

Avtorji:
Dr. Claudine Kearney, University College Dublin; Dr. Robert D. Hisrich, Thunderbird School of Global Management; Dr. Boštjan Antončič, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta

Namen članka:

Glavni namen članka je bil raziskati mediacijsko vlogo notranjega podjetništva pri učinkih okolja na poslovne rezultate organizacij zasebnega in javnega sektorja.

Ciljna javnost:

Za raziskovalce, podjetnike in managerje v zasebnem in javnem sektorju.

Kratek povzetek objave:

Predmet raziskave:
Članek obravnava mediacijsko vlogo notranjega podjetništva pri učinkih okolja na poslovne rezultate organizacij zasebnega in javnega sektorja. Razvija in preverja model na podlagi podatkov iz Slovenije, ZDA in Irske.

Glavne ugotovitve:
Notranje podjetništvo ima mediacijske učinke med dejavniki okolja (dinamičnost in radodarnost) in poslovnimi rezultati v zasebnem sektorju, v javnem sektorju pa ima organizacijska prenova mediacijske učinke med radodarnostjo okolja in poslovnimi rezultati.

Uporabna vrednost za podjetja, priporočila za management:
Za maksimiziranje učinkov radodarnosti in dinamičnosti okolja na poslovne rezultate naj zasebna podjetja uvajajo notranje podjetništvo. Za maksimiziranje učinkov radodarnosti okolja na poslovne rezultate naj javna podjetja uvajajo organizacijsko prenovo.

 

Kearney, C., Hisrich, R. D., & Antoncic, B. (2013). The mediating role of corporate entrepreneurship for external environment effects on performance. Journal Of Business Economics & Management14S328-S357. doi:10.3846/16111699.2012.720592

Celotni članek lahko preberete na tej povezavi.

 


Related news

Publish your comment: