EF » EFnet » EF raziskave » Razvoj in aplikacija identitetnega modela znamke države: Primer Slovenije

Razvoj in aplikacija identitetnega modela znamke države: Primer Slovenije

11.02.2014

Ključne besede:

blagovna znamka;
država;
identiteta;
interesne skupine;
I feel Slovenia;

Kratek opis:

V prispevku osvetljujemo koncept identitete znamke države, v okviru t.i. notranjega pogleda na znamko države. Ker dosedanje raziskave ne ponujajo enotno sprejetega modela za razvoj identitete znamke države, v članku predlagamo novi model, ki ima svoje korenine v trženjski, turistični in sociološki teoriji. Model apliciramo pri razvoju znamke I feel Sovenia, ki predstavlja prvi sistematični pristop razvoja znamke Slovenije. Pri njenem razvoju smo uporabili holistični pristop, saj smo k oblikovanju povabili vse ključne interesne skupine, ki znamko države soustvarjajo in živijo. Tovrsten pristop ima mnoge prednosti v primerjavi s predhodnimi nekoordiniranimi poskusi razvoja in trženja znamke države.

KONEČNIK RUZZIER, Maja, DE CHERNATONY, L (2013). Developing and applying a place brand identity model : the case of Slovenia. Journal of business research. 66(1), 45-52. JCR 2011 IF: 1.872, SSE, business; 33/112; ABS 3

Članek lahko v celoti preberete na tej povezavi.


Related news

Publish your comment: