EF » EFnet » EF raziskave » Razvoj zmožnosti poslovno-inteligenčnih rešitev: vpliv vrhnjega managementa, sodelovanja uporabnikov in kulture analitičnega odločanja

Razvoj zmožnosti poslovno-inteligenčnih rešitev: vpliv vrhnjega managementa, sodelovanja uporabnikov in kulture analitičnega odločanja

23.11.2017

Ključne besede:

Zmožnosti poslovne inteligence
Vodstvo
Sodelovanje uporabnikov
Usmerjenost v analitično odločanje

Avtorji:

  • Dr. Uday Kulkarni (Arizona State University, ZDA);
  • Dr. Jose Antonio Robles-Flores (ESAN, Peru);
  • Dr. Aleš Popovič (Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta)

Namen članka:
Rešitve poslovne inteligence in analitike predstavljajo danes eno ključnih orodij podjetij za boljše vpoglede v poslovanje in doseganje konkurenčnih prednosti. Namen članka je razumeti organizacijske dejavnike, ki vplivajo na razvoj zmožnosti rešitev poslovne inteligence in analitike.

Ciljna javnost:
Srednja in velika podjetja, ki v svoje poslovanje vpeljujejo rešitve poslovne inteligence in analitike

Kratek povzetek objave:

Predmet raziskave:
Raziskati vpliv vrhnjega managementa na razvoj rešitev poslovne inteligence in analitike

Glavne ugotovitve:
V raziskavi ugotavljamo, da vrhnji management prispeva k razvoju rešitev poslovne inteligence in analitike skozi spodbujanje vključevanja uporabnikov v različne faze razvoja ter skozi spodbujanje ustrezne kulture analitičnega odločanja.

Uporabna vrednost za podjetja, priporočila za management:
Ugotovitve omogočajo podjetjem vpoglede v načine zagotavljanja sodelovanja uporabnikov in vzpostavljanja ustrezne kulture analitičnega odločanja kot mehanizmov za razvoj zmogljivosti rešitev poslovne inteligence in analitike v podjetjih.

Revija objave:

Journal of the Association for Information Systems; 2017; 18(7)

Rangiranje:

JCR: A1; AJG: 4

Celoten članek lahko preberete na tej povezavi.

 

 


Related news

Publish your comment: