EF » EFnet » EF raziskave » Modeliranje učeče se organizacije s pomočjo molekularnega mrežnega pristopa

Modeliranje učeče se organizacije s pomočjo molekularnega mrežnega pristopa

29.01.2018

Ključne besede:

učeča se organizacija,
model FUTURE-O®,
model FUTURE-O-DYN,
računalniške simulacije,
molekularni mrežni pristop

Avtorji:

  • Matej Janežič, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta;
  • Prof. dr. Vlado Dimovski, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta;
  • Dr. Milan Hodošček, Kemijski inštitut, Ljubljana;

Namen članka:
V članku, kot prvič, predstavimo nov pristop za modeliranje učeče se organizacije s pomočjo molekularnega mrežnega pristopa.

Ciljna javnost:
Odgovorni v organizacijah, ki se želijo transformorati v sodobno učečo se organizacijo. Raziskovalci in študenti na področju managementa in organizacije, ki preučujejo področje učečih se organizacij.

Kratek povzetek objave:

Predmet raziskave:
V študiji preučujemo razvoj takih novih pristopov za modeliranje organizacije s pomočjo molekularnega mrežnega pristopa, da bo organizacija postala učeča se organizacija. V ta namen smo razvili model FUTURE-O-DYN, novi model in računalniški program za simulacijo učeče se organizacije tako, da smo implementirali model FUTURE-O® v pristope za molekularno modeliranje.

Glavne ugotovitve:
Z našim novo razvitim pristopom smo razširili model FUTURE-O® in njegovo uporabnost v praksi ter pokazali, da predstavlja model FUTURE-O® model organizacije prihodnosti. Glavni dosežek našega dela je v tem, da uporabljamo tehniko molekularne dinamike za modeliranje učeče se organizacije, ki je sestavljena iz dveh posameznikov. Raziskovalni model prvič na svetovni ravni obravnava novi model FUTURE-O-DYN za modeliranje učeče se organizacije s pomočjo molekularnega mrežnega pristopa. V ta namen smo razvili parametre, ki opredeljujejo potencialno energijsko funkcijo za par programerjev, ki je opisan v literaturi. V našem modelu je prosta energija sorazmerna z vrednostmi sedmih elementov v modelu FUTURE-O®. Rezultati simulacije kažejo, da se izračunane proste energije z modelom FUTURE-O-DYN odlično ujemajo z eksperimentalno izmerjenimi vrednostmi. Opisani pristop tukaj je popolnoma splošen in velja za vsako učečo se organizacijo, tako izobraževalno, poslovno kot podjetniško.

Uporabna vrednost za podjetja, priporočila za management:
Pristop za simulacijo učeče se organizacije s pomočjo modela FUTURE-O-DYN je splošen in uporaben za vsako organizacijo, ker predstvlja razširitev modela FUTURE-O® in njegovo uporabo v praksi. S tem pristopom lahko ugotovimo stanje, koliko je organizacija že učeča se, in napovemo v času, kako bo organizacija napredovala do učeče se organizacije. Empirična potrditev našega modela sporoča, da je modeliranje učeče se organizacije s pomočjo molekularnega mrežnega pristopa izvedljivo in uporabno v praksi.

Revija objave:

Computers & Education, 118 (2018) 56-69

Rangiranje:

Faktor vpliva: 3.819,  Uvrstitev (SSE): 7/235

Celoten članek lahko preberete na tej povezavi.


Related news

Publish your comment: