EF » EFnet » EF raziskave » Vpliv dohodka in premoženja na subjektivno blaginjo v okviru različnih sistemov socialne ureditve

Vpliv dohodka in premoženja na subjektivno blaginjo v okviru različnih sistemov socialne ureditve

28.02.2020

Ključne besede:
subjektivna blaginja,
zadovoljstvo z življenjem,
ekonomski položaj,
blaginja.

Avtorji:

  • Miha Dominko, Inštitut za ekonomska raziskovanja;
  • prof. dr. Miroslav Verbič, Ekonomska fakulteta, Univerze v Ljubljani

Namen članka:
Analizirati učinek ekonomskega položaja na srečo v različnih sistemih socialne ureditve.

Ciljna javnost:
Raziskovalci in oblikovalci politik ter vsi ostali, ki jih področje zanima.

Kratek povzetek objave

Predmet raziskave:
Raziskava preučuje vpliv dohodka in premoženja na subjektivno blaginjo ter obravnava v literaturi pogostokrat zanemarjeno vprašanje endogenosti. Prav tako analizira vpliv različnih sistemov socialne ureditve na razmerje med ekonomskim stanjem in subjektivno blaginjo.

Glavne ugotovitve:
Raziskava pokaže, da sta velikost in značilnost učinka ekonomskega stanja na subjektivno blaginjo v veliki meri povezana s sistemom socialne ureditve ter da je splošna smer pristranskosti ocene z metodo najmanjših kvadratov negativna. Te ugotovitve kažejo, da je potrebno biti previden pri interpretaciji rezultatov podobnih študij, ki so izvedene na presečnih podatkih.

Revija objave:
Journal of Happiness Studies

Rangiranje:
JCR SSCI 2018 IF 2,511

Celoten članek lahko preberete na tej povezavi.


Related news

Publish your comment: