EF » EFnet » EF raziskave » Bibliometrični pregled področja razvoja vodenja: preteklost, sedanjost in prihodnost

Bibliometrični pregled področja razvoja vodenja: preteklost, sedanjost in prihodnost

05.03.2020

Ključne besede:
razvoj vodenja,
razvoj vodij,
bibliometrična analiza,
pregled literature,
predlogi za nadaljnje raziskovanje.

Avtorji:

  • Dr. Bernd Vogel, Henley Business School, University of Reading;
  • Dr. Rebecca J. Reichard,  Claremont Graduate University;
  • Dr. Saša Batistič, Department of Human Resource Studies, Tilburg University;
  • Dr. Matej Černe, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

Namen članka:
Prikazati temelje literature preučevanja razvoja vodenja in razvoj tega področja skozi čas z bibliometrično analizo ter na podlagi tega kvantitativnega pregleda literature ponuditi razvojne smernice za nadaljnje raziskovanje.

Ciljna javnost:
Raziskovalci s področja vodenja in organizacijskih ved, vodje v organizacijah.

 

Kratek povzetek objave

Predmet raziskave:
Področje razvoja vodenja ter njegovo spreminjanje skozi čas smo analizirali s kombinacijo treh bibliometričnih tehnik: analizo sosklicevanja, historiografijo in bibliografskim parčenjem. Na ta način je bilo upoštevanih 2390 primarnih in 78,178 sekundarnih (citiranih) dokumentov, klasificiranih v različne kategorije glede na tematiko, teoretično ozadje, raven analize, elemente razvoja vodenja itd.

Glavne ugotovitve:
Na podlagi analize smo razvili tri skupine oprijemljivih priporočil za nadaljnje raziskovanje področja vodenja. V prvi skupini, ki se nanaša na nadaljnje zasledovanje Na podlagi analize smo razvili tri skupine oprijemljivih priporočil za nadaljnje raziskovanje področja vodenja. V prvi skupini, ki se nanaša na nadaljnje zasledovanje trenutno sprejetega okvira področja razvoja vodenja, predlagamo celovitejši pristop k povezovanju teorij vodenja (kot npr. razvoj identitete vodij ali avtentično vodenje) z razvojem vodenja in vodij. Poleg tega je potrebna celovita raziskava različnih kontekstualnih in osebnih dejavnikov razvoja vodenja, ki so zaenkrat preučevani zelo parcialno in med seboj neodvisno. Manjka tudi študij, ki bi raziskovalna vprašanja s področja razvoja vodenja analizirali z večnivojskim pristopom, kar vključuje tudi longitudinalne študije. V drugi skupini, ki se nanaša na raziskovalne predloge, ki presegajo trenutni ‘mainstream’ v raziskovalnem področju, predlagamo osredotočanje na manj zastopane in demografsko raznolike skupine vodij, preučitev potencialnih negativnih posledic procesa razvoja vodenja ter raziskovanje vpliva čustvovanja v tem procesu. Tretja skupina predlogov se nanaša na preobrazbo trenutnega pristopa k preučevanju razvoja vodenja, kjer predvsem predlagamo nadgraditev trenutnih oblik sodelovanja s prakso pri raziskovanju ter potencialno povezavo razvoja vodenja s teorijo implicitnega vodenja.

Uporabna vrednost za podjetja:
Članek je pregledni, zato ima uporabno vrednost predvsem za raziskovalce s področja vodenja, še posebej njegovega podpodročja – razvoja vodenja. Managerji podjetij in vodje imajo lahko zaradi članka predvsem implicitne koristi, ki izhaja iz natančnejšega in bolj celovitega preučevanja razvoja vodenja, kar je glavno priporočilo članka. Neposredne koristi za managerje in vodje izhajajo iz pregleda področja preučevanja razvoja vodenja, kar jih lahko opremi z znanji o temeljih literature o vodenju ter ključnih grozdih preučevanja, ki odražajo glavne tematike ter trende s tega področja.

Revija objave:
Leadership Quarterly

Rangiranje:
JCR IF=5,631, ABS: 4 (Organization Studies)

Celoten članek lahko preberete na tej povezavi.


Image gallery:

Related news

Publish your comment: